januari 25, 2016

2015, een jaar van records voor Yara Sluiskil!

By: John Sletten

Bijna 5 miljoen ton producten verladen via water, weg en spoor Bij Yara Sluiskil werd in 2015 een half miljoen ton meer product verladen dan het voorgaande jaar, dat al een record was. Maar liefst 4,99 miljoen ton product vond vorig jaar haar weg naar bestemmingen binnen en buiten Europa.

Naast meststoffen nemen de industriële chemicaliën een steeds groter deel in van de totale productportfolio van Yara Sluiskil.

Air1® is bijvoorbeeld een product wat de laatste jaren een sterke groei doormaakt. In 2005 werd hiermee een start gemaakt en tien jaar later werd reeds meer dan 820.000 ton verladen. Air1® reinigt uitlaatgassen van dieselmotoren van verzurende stikstofoxiden (NOx). Yara levert met dit product een belangrijke bijdrage aan een schoner milieu. Met de verkoop van dit type producten wordt een reductie van stikstofoxiden bereikt die groter is dan de gehele NOx-uitstoot van een land als Duitsland of Frankrijk. Door de toenemende vraag werd naar Air1® werd in 2015 een extra verlaadpunt voorzien op de kade.

Over de totale productportfolio van Yara werd meer dan tachtig procent via het water verladen. Maar liefst 1.035 binnenvaartschepen en 589 zeeschepen meerden in 2015 af aan de kade van Yara. Hoge productiecapaciteit De productierecords waren in het achterliggende jaar niet van de lucht. De ammoniakafdeling verbrak bijna wekelijks de maximale dagproductie. Meer dan 5.200 ton ammoniak per dag lijkt tegenwoordig een vanzelfsprekendheid. In totaal werd de 1,8 miljoen ton ammoniakproductie voor het eerst ruimschoots gepasseerd.

Ammoniakfabriek D was op 31 december 404 dagen non-stop in bedrijf en is dat bij het schrijven van dit artikeltje al 417 dagen. Hoewel het record op meer dan 1.000 dagen ligt, toch een prestatie van formaat. Ook de salpeterzuurafdeling en de afdeling Nitraat & Ureum zetten uitstekende resultaten neer en voerden complexe onderhoudsstops uit binnen de tijd en zonder veiligheidsincidenten. Samen met alle medewerkers en andere betrokkenen bereikten we deze resultaten, waarop we trots zijn. Zonder uit het oog te verliezen waar het echt om draait; namelijk een veilige, betrouwbare productie met focus op duurzame continuiteit.

Zichtbaar Yara Sluiskil droeg ook in 2015 haar steentje weer bij aan allerlei activiteiten binnen en buiten het terrein, waaraan de media ruimschoots aandacht besteedden. Kortom, we waren letterlijk en figuurlijk aanwezig in de regio.

Ook kregen we bezoek van de Commissaris van de Koning met het College van Gedeputeerde Staten, diverse Eerste en Tweede Kamerleden, Europarlementariërs, de Noorse ambassadeur en regionale politici van waterschap, provincie en gemeenten. In mei mocht Yara acte de présence geven bij het streekbezoek van het Koningspaar. In juni waren de 20 beste scheikundeleerlingen van Nederland een week lang te gast bij Yara en verkenden tevens Zeeuws-Vlaanderen. De nieuwe topman van Yara bracht een bezoek aan onze site, waar het moederbedrijf opnieuw fors investeert en we spraken verschillende keren met leden van het Kabinet Rutte II. Ook ontving heel Zeeuws-Vlaanderen het duurzaamheidsmagazine in de nieuwe huisstijl.

We hopen ook in 2016 op een succesvol jaar! 

sluiskil topjaar