december 20, 2016

YaraVita veilig voor gewas en gebruiker

By: Brecht Stock

Voor de YaraVita bladmeststoffen is veiligheid voor het gewas één van de topprioriteiten. Onder geen beding mag er bij de aanbevolen dosering schade aan het gewas ontstaan.

Voor de YaraVita bladmeststoffen is veiligheid voor het gewas één van de topprioriteiten. Onder geen beding mag er bij de aanbevolen dosering schade aan het gewas ontstaan. Alvorens een YaraVita product op de markt gebracht wordt, wordt het aan een reeks strenge testen onderworpen. Eén van die testen is gewasveiligheid. Een kopie van een YaraVita product of een concurrerende bladmeststof is vaak minder veilig voor het gewas.

Ontwikkeling nieuw product 

Bij het ontwikkelen van een nieuwe bladmeststof worden eerst de grondstoffen geselecteerd. Zuiverheid, deeltjesgrootte en fysische parameters zoals hygroscopiciteit zijn daarbij van belang. De grondstoffen worden dan verwerkt en aangevuld met formuleringshulpstoffen zoals uitvloeiers, hechters en dispersiemiddelen. Er worden meer dan 100 mogelijke combinaties samengesteld. Alle kandidaat-producten worden daarna aan 4 reeks testen onderworpen: opname, gewasveiligheid, tankmengbaarheid en een houdbaarheidstest. Om gewasveiligheid na te gaan worden alle kandidaat-producten toegepast op een gevoelig gewas aan 3 verschillende doseringen:

  • Maximale aanbevolen dosering. Voor elk gewas geldt een specifieke dosering en toepassingstijdstip. Voor deze test nemen we de hoogste dosis vermeld op het etiket.
  • Dubbele maximale dosering. Deze dosering komt overeen met de overlap die in het veld ook voorkomt.
  • Driedubbele maximale dosering. YaraVita producten worden samen met gewasbescherming gecombineerd. Deze test tracht na te gaan of er nog een ander product kan toegevoegd worden.

Pas als er geen verbranding optreedt bij alle drie de bovenstaande testen, is het kandidaat-product geslaagd voor de gewasveiligheidstest. Als het product ook nog slaagt voor de opname, tankmengbaarheid en houdbaarheidstesten, wordt het bij de lokale proefstations getest. Als het ook daar wel bevonden wordt, dan is een nieuw YaraVita product geboren.

 

yaravita veilig

Proef op de som

Als voorbeeld nemen we YaraVita Zintrac
 
YaraVita Zintrac wordt in de Benelux vooral gebruikt in de fruitteelt (appel, peer, kersen, aardbeien, enz.) om zinkgebrek te voorkomen. Zink is vooral van belang voor een goede vruchtzetting en knopkwaliteit. Voor deze gewassen is gewasveiligheid zeer belangrijk. Enkel perfecte appelen en peren kunnen voor de beste prijzen verkocht worden. Op het etiket van YaraVita Zintrac lezen we dat voor kersen de maximale dosering 2 l/ha is. Dit product werd bij de ontwikkeling, in de proefkas van Yara Pocklington, dus toegepast aan 2, 4 en 6 l/ha. Aan deze doseringen mag er geen schade aan het gewas ontstaan. We onderwerpen een kopie van YaraVita Zintrac, die ook 700 gram Zn per liter bevat en verkocht wordt in de Benelux, aan dezelfde gewasveiligheidstest.
 
Op bovenstaande foto's is duidelijk te zien dat het gewas bespoten met YaraVita Zintrac er beter opstaat dan het gewas bespoten met het concurrerende product. Zeker bij de dubbele en driedubbele dosering is er gewasschade te zien bij het concurrerende product. De verklaring voor de gewasschade is niet ver te zoeken. Na analyse van het concurrerende product werd er een verhoogde concentratie aan zware metalen (o.a. kwik) terug gevonden. Ook de deeltjesgrootte en de formuleringshulpstoffen zijn duidelijk verschillend. YaraVita meststof verdeelt zich beter over het gewas en blad.