januari 11, 2018

Yara op koers richting emissievrije autovloot

By: Nick Israel

In lijn met Yara's missie om de wereld op een verantwoorde manier te voeden en de planeet te beschermen, zal ons gehele wagenpark aan bedrijfswagens in 2030 op duurzame energie rijden.

Door haar complete vloot aan bedrijfswagens weg te sturen van traditionele verbrandingsmotoren ten gunste van duurzame energiebronnen neemt Yara een leidende positie in. "Het is belangrijk dat het bedrijfsleven de toon zet voor auto's zonder uitstoot. Overstappen op emissievrije bedrijfsauto's creëert vraag naar een infrastructuur die duurzaam transport ondersteunt en fungeert als prikkel voor verandering ", zegt Yara CEO Svein Tore Holsether. “We beginnen in Noorwegen en in 2030 zullen al de bedrijfsauto’s van onze medewerkers emissievrij zijn.”

Goed voor ongeveer een kwart van alle broeikasgasemissies in Europa en de Verenigde staten, levert de transportsector een aanzienlijke bijdrage aan de verandering van het klimaat. De overgang naar een emissievrij bedrijfswagenpark is slechts één van de vele initiatieven van Yara om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. “Dit laat zien dat Yara oprecht is in haar missie om een duurzaam klimaat te garanderen voor toekomstige generaties en bereid is om verreikende maatregelen te nemen", zegt Svein Tore.

 

emissievrij autovloot