januari 21, 2019

Britten schrijven Ammonium-Nitraat (AN) voor

By: Peter Arkenbout

Opvallend nieuws uit Groot-Brittannië. Vorige week meldde het Britse bureau Argus Media, dat de Britse regering agrariërs aanraadt om ammonium-nitraat (AN) meststoffen te verkiezen boven ureummeststoffen als onderdeel van de Clean Air Strategy 2019.

Volgens een rapport van de Britse regering is in Groot-Brittannië de agrarische sector voor 88% verantwoordelijk voor de ammoniakemissies in 2016. Van deze emissies was 23% ten gevolge van het toepassen van kunstmeststoffen. In het rapport wordt aangeraden op AN gebaseerde meststoffen te gebruiken in plaats van ureum, vanwege de lagere emissies. Daarnaast adviseert het rapport, als dan toch ureum gebruikt wordt, deze in te werken of de ureum te voorzien van een urease-inhibitor. 

Ondanks het feit dat AN per eenheid stikstof duurder is, heeft AN veelal de voorkeur in Groot-Brittannië. Dit is vooral terug te voeren op de efficiëntie van nitraatmeststoffen waaronder AN.

Het Britse Clean Air rapport geeft aan dat de Britse regering bezig is wetgeving voor te bereiden om de emissie van op ureum gebaseerde meststoffen op zo’n kort mogelijke termijn terug te dringen. Daarnaast, als onderdeel van een breder plan met een lange termijn perspectief, wordt onderzocht hoe de emissie vanuit kunstmest in het algemeen tot een minimum teruggebracht kunnen worden.

Bron: Argus Media (global energy and commodity price reporting Agency)