augustus 14, 2020

Persbericht | Incident Yara Vlaardingen geen gevolgen voor levering vloeibare meststoffen

Op de productielocatie van Yara Vlaardingen heeft gisteren een ongewenste chemische reactie in een opslagtank plaatsgevonden als gevolg van het lossen van een grondstof in een verkeerde tank. Nadat de situatie onder controle is gebracht wordt nu gewerkt aan het in bedrijf nemen van de tank om de klanten weer te kunnen bedienen.

Door het lossen van een grondstof in een verkeerde tank ontstond gisteren een ongewenst chemische reactie. De situatie is met assistentie van de hulpdiensten binnen afzienbare tijd onder controle gebracht. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen en er was geen direct gevaar voor de omgeving. Uit voorzorg is op het fabrieksterrein van Yara een veiligheidszone van 15 meter rondom de tank afgezet. Momenteel wordt hard gewerkt de tank weer in bedrijf te nemen. In overleg met de overheid wordt de tank leeggehaald en gereinigd. Daarna wordt de tank geïnspecteerd, zodat deze weer opnieuw gevuld kan worden op een veilige manier. De tank is naar verwachting dit weekend alweer in bedrijf. Yara onderzoekt het incident om dit in de toekomst te voorkomen.  

Het incident heeft geen gevolgen voor de levering van vloeibare meststoffen aan de klantenDe levering van fosforzuur kan mogelijk wel enige vertraging opleveren, maar Yara doet er alles aan om de impact naar de klanten te minimaliseren en hen optimaal te kunnen blijven bedienen. Voor vragen over beschikbaarheid en levering van producten kunnen klanten terecht bij hun Yara accountmanager.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Willems, Salesmanager Yara Vlaardingen B.V.

Rob Willems
Rob Willems
Sales manager YaraTera SUBSTRAFEED