september 20, 2020

Persbericht | Nieuw Handboek Nutrient Solutions for Greenhouse Crops beschikbaar

De meststoffenproducenten Yara, SQM en Nouryon, het laboratorium Eurofins Agro en consultant Geerten van der Lugt brengen een vernieuwde versie uit van het populaire en gezaghebbende handboek over het gebruik van voedingsoplossingen voor bedekte teelten.

Dit Engelstalige handboek geeft handvatten voor een correcte toepassing van voedingsoplossingen in de tuinbouw en bevat tevens een groot aantal voedingsoplossingen voor diverse gewassen. Het is in het Engels opgesteld om klanten van deze bedrijven en andere belanghebbenden wereldwijd van actuele informatie over het correct toepassen van voedingsoplossingen te voorzien.

Het handboek beschrijft uitgangspunten, voorwaarden en de werkwijze voor het samenstellen van de voedingsoplossingen. De vernieuwde uitgave bevat tabellen voor een aantal nieuwe gewassen en een update van de al bekende praktische recepten voor voedingsoplossingen voor gewassen die in de grond, organische materialen of inerte substraten worden geteeld. De voedingsoplossingen kunnen met behulp van de meststoffen van Yara, SQM en Nouryon worden samengesteld.

Het Engelstalige handboek is digitaal vrij beschikbaar via de websites van de bedrijven, die een bijdrage hebben geleverd aan het opstellen van dit handboek:


Meer informatie is verkrijgbaar via Geerten van der Lugt, +31 (0)6-52002172, info@geertenvanderlugt.nl

Download het handboek

Vul via onderstaande formulier uw gegevens in om het handboek te downloaden.