oktober 06, 2020

Persbericht | Ørsted en Yara ontwikkelen baanbrekend project voor groene ammoniak productie in Nederland

Ørsted en Yara bundelen hun krachten bij de ontwikkeling van een baanbrekend project om groene ammoniak te produceren. Hierbij wordt fossiele waterstof vervangen door hernieuwbare waterstof. Ørsted is de grootste offshore windparkontwikkelaar van de wereld en Yara is wereldwijd een toonaangevende producent van kunstmest. Het project zorgt voor een potentiële CO2 besparing van 100.000 ton CO2, wat overeenkomt met het van de straat halen van 50.000 conventionele auto's. Het project is in 2024/2025 operationeel ervanuit gaande dat het door de overheid aangekondigde waterstof instrument en de juiste regelgeving eind 2021 gereed is.

Yara en Ørsted willen beiden koploper zijn in het creëren van een duurzame toekomst. Daarom bundelen beide bedrijven hun krachten om op de productielocatie van Yara in Sluiskil een proces te implementeren voor de productie van groene ammoniak. Hiervoor wordt een 100MW elektrolyser ontwikkeld. Deze installatie wordt gevoed door offshore windenergie van Ørsted. Het doel is om fossiele waterstof te vervangen door hernieuwbare waterstof voor de productie van groene ammoniak van Yara’s fabriek in Sluiskil in Zeeland. Met de hernieuwbare waterstof kan per jaar ongeveer 75.000 ton groene ammoniak worden geproduceerd. Dat is circa 10% van de capaciteit van de grootste van de ammoniakfabrieken in Sluiskil.


Ørsted staat momenteel op het punt het windpark op zee Borssele 1&2 in gebruik te nemen. Dit windpark is het op één na grootste ter wereld, gelegen voor de kust van Zeeland, vlakbij de fabriek in Sluiskil. De groene ammoniak is bedoeld om te worden gebruikt bij de productie van groene meststoffen. Daarmee kan de voedselketen verder CO2 neutraal worden gemaakt. In de toekomst kan het mogelijk ook worden gebruikt voor klimaatneutrale scheepsbrandstof.


Waterstof geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen is een CO2 vrij alternatief voor waterstof op basis van fossiele bronnen. De kosten van hernieuwbare waterstof zijn momenteel nog aanzienlijk hoger dan fossiele waterstof. Daarom is naast privaat geld vooralsnog ook overheidssteun nodig om op grote schaal hernieuwbare waterstof te kunnen produceren. Ørsted en Yara zoeken daarom nu publieke cofinanciering ter ondersteuning van de ontwikkeling en bouw van de 100MW elektrolyser. Onder voorbehoud van voldoende cofinanciering en een goede business case wordt eind 2021 of begin 2022 een definitieve investeringsbeslissing voor de bouw van de nieuwe fabriek genomen.


“Ørsted zet zich in om op grote schaal te investeren in de productie van hernieuwbare waterstof. Met de juiste ondersteuning leidt dit toonaangevende samenwerkingsproject van Yara en Ørsted tot een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot. Ook wordt de hernieuwbare waterstoftechnologie door dit project rijp gemaakt voor toekomstige CO2- reductie van de Europese industrie,” zegt Martin Neubert, Executive Vice President en CEO van Ørsted Offshore.


“Groene ammoniak is de meest veelbelovende waterstofdrager voor verschillende energietoepassingen, zoals koolstofarme scheepsbrandstof en een duurzame voedselproductie. De samenwerking met Ørsted in dit project betekent een belangrijke stap voorwaarts om Yara in staat te stellen haar strategische ambities op deze gebieden waar te maken,” zegt Terje Knutsen, EVP en Head Farming Solutions in Yara.

Met de grote hoeveelheden toekomstige offshore wind en grote waterstofconsumptie in de kustgebieden, is Nederland goed gepositioneerd om voorop te lopen in de groene transformatie van de zware industrie op basis van windenergie. Dit is goed voor het concurrentievermogen van belangrijke industriële sectoren. Ook worden hiermee economische bedrijvigheid en banen gecreëerd. Dit project kan een mijlpaal zijn voor de waterstofuitrol van het Smart Delta Resources cluster in Zeeland en een belangrijke stap in de opschaling van hernieuwbare waterstof naar 3-4 GW in 2030 in Nederland.


“We roepen de Nederlandse regering op om een helder en concreet waterstofprogramma op te zetten. Hierbij moet er zicht zijn op een structurele uitrol van elektrolyse capaciteit en een geschikt waterstofinstrumentarium om zo snel en efficiënt mogelijk tot kostenefficiënte productie van hernieuwbare waterstof te komen. Fasering en opschaling zijn hiervoor cruciaal. De eerste fase van het succesvolle programma voor wind op zee kan hiervoor als blauwdruk dienen,” zegt Steven Engels, directeur Ørsted Nederland.