augustus 10, 2023

Yara Duitsland start samenwerking voor forse verlaging van de CO2-voetafdruk in de graanteelt

Yara Duitsland, de Bindewald & Gutting Milling Group en Harry-Brot hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om de graanteelt in Duitsland koolstofvrij te maken door het gebruik van groene meststoffen. Hiervoor zal in Rostock met waterkracht geproduceerde Noorse ammoniak worden verwerkt.
Tekenen overeenkomst
Tekenen overeenkomst

Al vanaf het groeiseizoen 2023/24 zullen contracttelers van de Bindewald & Gutting Milling Group Yara’s groene meststoffen gebruiken op een areaal van ongeveer 1.600 hectare. De meststoffen zullen worden geproduceerd uit groene ammoniak in de fabriek van Yara in Rostock, Duitsland. In tegenstelling tot traditionele methoden waarbij fossiele brandstoffen zoals aardgas worden gebruikt voor de winning van ammoniak, wordt groene ammoniak geproduceerd met behulp van hernieuwbare energiebronnen zoals wind-, waterkracht- of zonne-energie. Dit proces omvat het verkrijgen van de benodigde waterstof voor ammoniaksynthese door middel van elektrolyse. Het resultaat is een meststof met een tot 90% lagere CO2-voetafdruk in vergelijking met conventionele methodes.

In deze context hebben Yara GmbH & Co.KG, onderdeel van Yara International ASA, alle negen locaties van de Bindewald & Gutting Milling Group, en Harry-Brot een samenwerkingsovereenkomst getekend met als gemeenschappelijk doel de CO2-uitstoot in de graanteelt te verminderen. Het partnerschap zal helpen bij het verminderen van de koolstofvoetafdruk in de hele voedselwaardeketen, van meststoffen tot verkoop en uiteindelijk het bereiken van de eindconsument.

Duitsland wil een klimaatvriendelijke voedselproductie

Uit een IPSOS-onderzoek, dat uit werd gevoerd in opdracht van Yara, bleek dat 74% van de Duitse consumenten wil dat productverpakkingen de CO2-voetafdruk weergeven, en 53% bereid is extra te betalen voor voedsel dat is geproduceerd met minder fossiele brandstoffen. Door groene meststoffen te gebruiken, kan de CO2-voetafdruk van graan tot 30% worden verkleind, waardoor consumenten een duurzame voedselkeuze krijgen en klimaatvriendelijke productie wordt ondersteund.

Een extra reductie van veldemissies is haalbaar door geoptimaliseerd meststoffenbeheer, inclusief uitgebalanceerde gewasvoeding, de selectie van de meest efficiënte stikstofvorm en plaatsspecifieke bemesting die is afgestemd op de behoeften van het gewas. Door deze benaderingen te integreren met Yara's digitale precisielandbouwtools, biedt het bedrijf zijn partners een uitgebreide bemestingsoplossing, aangevuld met tientallen jaren expertise op dit gebied.

Eerste project in Duitsland om de CO2-uitstoot te verminderen op basis van de oplossing van Yara

Benoît Lamaison, Senior Vice President van Yara's Continental Europe Business Unit, is in het bijzonder verheugd over de samenwerking met de Bindewald & Gutting Milling Group en Harry-Brot: "De ondertekening van onze samenwerkingsovereenkomst is het officiële startsein voor het eerste project in Duitsland waarbij gebruik wordt gemaakt van Yara's op groene meststof gebaseerde oplossing. We kijken uit naar de samenwerking en hopen dat dit de eerste van vele partnerschappen is in de hele voedselwaardeketen."

"Ons partnerschap met de Bindewald & Gutting Milling Group en Harry-Brot is een cruciale eerste stap om de Duitse landbouw koolstofvrij te maken. Het is een concreet voorbeeld van hoe de voedselproductie op een duurzame manier kan worden getransformeerd. Niet alleen alle belanghebbenden de voedselwaardeketen worden uitgedaagd en uitgenodigd om actief deel te nemen aan de groene transformatie van de landbouw, maar ook politici die de uitbreiding van hernieuwbare energie promoten", voegt Marco Fleischmann, Managing Director van Yara GmbH & Co. KG, toe.

025-23_IMG_6736.jpg

v.l.n.r.: Michael Gutting (Managing Partner Bindewald & Gutting Mill group), Norbert Lötz (Managing Director for Production and Technology bij Harry-Brot) en Marco Fleischmann (Managing Director Yara Duitsland).

Aanzienlijke vermindering van de CO2-voetafdruk van het veld tot gebakken producten

Met negen vestigingen en ongeveer 500 medewerkers is de Bindewald & Gutting Milling Group een van de toonaangevende meelproducenten in Duitsland. Gedreven door zijn duurzaamheidsdoelstellingen, is de fabrieksgroep van plan dit proefproject te gebruiken om de CO2-voetafdruk van hun graan te beoordelen en de koolstofvoetafdruk van het product te monitoren.

"Eens te meer positioneert de Bindewald & Gutting Milling Group zich als een leidende drijvende kracht achter innovatie in de meelproducerende industrie. Duurzame productieprocessen zijn al geruime tijd een integraal onderdeel van onze fabrieken en boerenpraktijken. Bovendien zijn onze klanten waarderen en waarderen deze inzet voor duurzaamheid ook zeer", zegt Michael Gutting, Managing Partner van de Bindewald & Gutting Milling Group.

Voor de Milling Group vertegenwoordigt het partnerschap met Yara een logische uitbreiding van hun jarenlange toewijding aan het nastreven van meer duurzame productiepraktijken in de loop van meerdere decennia.

Als marktleider in brood- en bakkerijproducten streeft Harry-Brot voortdurend naar innovatieve praktijken in de hele waardeketen. Gedreven door een sterke toewijding aan duurzaamheid, is het bedrijf altijd in ontwikkeling. In het projectpartnerschap zal Harry het resulterende meel omzetten in hoogwaardige voedingsproducten, waarmee hij de volledige waardeketen bestrijkt, van grondstoffen tot de schappen van de supermarkt.

"Het vermijden en verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in alle scopes vormt de kern van onze duurzaamheidsstrategie. Hoewel we continu werken aan het verminderen van de CO2-emissies van scope 1 en 2, met korte leverings- en transportroutes en efficiënte productie, zijn we nog steeds afhankelijk zijn van de landbouw en onze leveranciers als het gaat om scope 3-emissies. Als het ons lukt, kunnen we, te beginnen met bemesting, de emissies verminderen, precies daar waar een groot deel van onze ketenemissies altijd heeft plaatsgevonden. Daarom zijn we trots om deel uit te maken van dit innovatieve project", legt Norbert Lötz, Managing Director voor Productie en Technologie bij Harry-Brot, uit.

De partners verheugen zich op de nauwe samenwerking en hopen op een pull-effect in de sector, zodat de gezamenlijke aanpak om de CO2-footprint in de graanteelt te verkleinen ook door andere spelers wordt overgenomen.


Contact

Yara GmbH & Co. KG

Mechthild Mohr, Head of Public Relations and Communications Yara GmbH & Co. KG

Mobile: (+49) (0)151 169 54754 | Mail: mechthild.mohr@yara.com

 

Bindewald & Gutting Mühlengruppe

Anja Twietmeyer

Mobile: (+49) (0) 173 3796586 | Mail: ATwietmeyer@saalemuehle.de

 

Harry-Brot

Kathrin Krützfeldt, Head of Communications & PR

T: (+49) (0)40-380780-10363 |  Mail: kathrin.kruetzfeldt@harry.de / harry@engel-zimmermann.de