Selenium: essentieel voor de gezondheid van mens en dier

Selenium is onmisbaar voor een goede vruchtbaarheid en gezondheid van koeien. Het werkt ontstekingsremmend en beschermt tegen vrije radicalen. Een seleniumtekort kan echter snel optreden, zo is gebleken uit onderzoek.

Seleniumtekort treedt vrijwel altijd op

Uit onderzoek van Eurofins Agro uit 2016 bleek dat graskuilen in het voorjaar gemiddeld 65 microgram selenium per kilo droge stof bevatten (gras bevat gemiddeld 30 – 50 microgram selenium per kg drogestof en maïs 10-30 microgram). De seleniumnorm voor oudmelkte koeien is echter 150 microgram per kilo droge stof en voor verse koeien ligt dit nog hoger.

Gevolgen van seleniumtekort

In Europa zijn er veel regio’s met een laag seleniumgehalte in de bodem, dit geldt ook voor Nederland en België. Een tekort aan selenium kan voor de koe de volgende gevolgen hebben:

  • Een afname van de melkgift
  • Een verhoogd celgetal
  • Vruchtbaarheidsproblemen
  • In ernstige gevallen kan het leiden tot: mastitis, gewrichtsontsteking, levernecrose en gedegenereerd spierweefsel.

Gebruik WEIDE-SULFAN als complete oplossing

Het is efficiënter om het seleniumgehalte van het gras op voldoende niveau te krijgen in plaats van het toedienen van seleniumsupplementen. Het door gras opgenomen selenium wordt namelijk organisch gebonden, waardoor de koe het beter kan benutten dan anorganische zoutvormen en andere toevoegingen die vaak snel uitgescheiden worden. Koeien nemen bovendien de juiste verhouding selenium zelf op.

Met seleniumhoudende meststoffen zoals YaraBela® WEIDE-SULFAN kan grasland in één werkgang van zowel stikstof, zwavel als selenium worden voorzien. Het resultaat? Hoogwaardig ruwvoer, gezonde koeien en minder behoefte aan krachtvoer en supplementen.