Tekort aan kunstmest in het voorjaar?

Zowel bij toeleveranciers van boeren als in de vakpers horen we dezelfde geluiden: de stikstofprijzen maar blijven stijgen. Veel boeren wachten daarom nog even af. Maar wat als dit de prijs juist opdrijft en zelfs voor een tijdelijk tekort kan zorgen?

De afgelopen maanden hebben we meerdere malen benoemd dat de stikstofprijzen hoog zijn en blijven stijgen. Boeren die in juni stikstof hebben gekocht hebben met de kennis van nu een goede beslissing genomen.

Wachten drijft de prijs van kunstmest op

Het besef dat de stikstofprijzen blijven stijgen is er nu wel. Toch twijfelen veel boeren om nu aan te kopen. Want ja, vorig jaar was de prijs duidelijk lager. Het gevolg van wachten met aankopen van kunstmest is dat in het voorjaar iedereen tegelijk gaat bestellen. Op school hebben we allemaal geleerd over de vraag-aanbod-curve. Veel vraag geeft een hoge prijs. Naast alle andere factoren veroorzaakt lang wachten met het aankopen van kunstmest een hoge prijs.

Wachten geeft ook een tekort aan kunstmest

Een ander gevaar dat op de loer ligt is, is een tijdelijk tekort aan kunstmest. Hoewel Nederland en België over een sterke logistiek beschikken, kan niet iedereen tegelijk beleverd worden. Als teveel boeren lang wachten met de aankoop van kunstmest ontstaat er een vraagpiek tegen het begin van het voorjaar. Het gevaar bestaat dat niet iedereen tijdig z’n stikstofkunstmest heeft.

Gespreide aankoop van kunstmest

Het is verstandig om een deel van de kunstmestbehoefte veilig te stellen voor volgend voorjaar. Door een gespreide aankoop over het jaar loopt een agrariër minder risico op grote kosten, opdrijvende tegenvallers en een beperkte beschikbaarheid.

In het begin van het groeiseizoen worden veelal eerst zwavelhoudende stikstofmeststoffen ingezet. Het is dus verstandig met de huidige inkoop voor opslag op deze meststoffen te concentreren.

Gespreide aankoop betekent ook slim opslaan

In zo'n vroeg stadium is het natuurlijk belangrijk om de optimale kwaliteit van de meststoffen te waarborgen. Big Bags zijn bijzonder geschikt voor opslag op het boerenbedrijf, omdat hierdoor de kunstmestkwaliteit uit de productie optimaal behouden blijft. Contact met de buitenlucht en dus vocht wordt vermeden. Big Bags zijn zowel binnen als buiten goed en veilig op te slaan.

Agrariërs die interesse hebben in het aankopen van stikstofmeststoffen voor opslag kunnen dat bij Yara zelf kenbaar maken.

Ga naar yara.nl/offerte of yara.be/offerte. Daar kan de agrarische ondernemer geheel vrijblijvend een offerte aanvragen en kiezen uit vier verschillende stikstofproducten uit de YaraBela productfamilie (KAS-producten):

De aanvrager kan zelf een voorkeursleverancier aangeven en Yara zorgt dat de gekozen leverancier zich ontfermt over de aanvraag. Voor elke offerte aanvraag ligt er ook nog een Yara pet of T-shirt in het verschiet.