Biologische afvalwaterzuivering - voedingsstoffen

Problemen met uw biologische afvalwaterzuivering? Yara levert de voedingsstoffen die u nodig hebt. Bij de biologische afvalwaterzuivering worden bacteriën gebruikt voor de degradatie en afbraak van organische materialen in afvalwater.

Industrieel afvalwater bevat vaak grote hoeveelheden organisch materiaal (BZV, CZV). Dit kan worden verwijderd door middel van een biologisch afvalwaterzuiveringsproces, ervan uitgaande dat er een voldoende hoeveelheid en de juiste soort voedingsstoffen beschikbaar is, samen met andere factoren die van invloed zijn op de biologie van het proces. Als uw biologische afvalwaterzuiveringsproces niet voldoet, is het van cruciaal belang om de oorzaak daarvan te onderzoeken en te verhelpen: in de microbiologische gemeenschap van uw systeem.

Industrieel afvalwater bevat vaak een onvoldoende hoeveelheid van de voedingsstoffen stikstof (N) en fosfor (P) om ervoor te zorgen dat microbiële gemeenschappen de vereiste biologische activiteit bereiken voor biologische zuivering. Daarom moet er extra stikstof en fosfor worden toegevoegd voor een goede werking.

Welke producten zijn het meest geschikt voor uw installatie en uw biologische zuiveringsproces?

Dit hangt af van variabelen zoals het type zuiveringsproces, de grootte van het systeem, de belasting van het systeem ten opzichte van de maatvoering, de beschikbare doseerapparatuur, etc.

Dankzij ruim 100 jaar pionierswerk in de stikstofchemie en ruim 20 jaar werkervaring in de afvalwaterzuiveringssector kunt u op Yara’s knowhow vertrouwen bij het oplossen van uw problemen.

Yara's experts werken met u samen aan de optimale oplossing voor uw proces. De keuze van de juiste voedingsstoffen en dosering kan onder andere de volgende voordelen hebben.

Economische voordelen van de dosering van voedingsstoffen in biologische afvalwaterzuiveringsprocessen

 • Lagere operationele en onderhoudskosten
 • Minder behoefte aan dure investeringen in capaciteitsuitbreiding

Milieuvoordelen van de dosering van voedingsstoffen in biologische afvalwaterzuiveringsprocessen

 • Lage uitstoot van stikstof en fosfor
 • Milieuvoordelen door minder emissies naar de recipiënt

Voordelen van procesoptimalisering van de dosering van voedingsstoffen in biologische afvalwaterzuiveringssystemen

 • Grotere zuiveringsefficiëntie als gevolg van een hogere activiteit in de biomassa en een verbeterde slibafscheiding
 • Eenvoudige en betere slibontwatering door een verminderde groei van filamentous bacteria, een verbeterde vlokvorming en een hogere slibconcentratie
 • Stabiele werking en eenvoudige procesbewaking

Yara levert de voedingsstoffen die u nodig hebt.

Yara kan u helpen de oorzaak van probleem met het biologische afvalwaterzuiveringsproces te vinden

Er zijn vele factoren die van invloed zijn op de optimale biologie in een biologisch zuiveringsproces. Een van de belangrijkste factoren is de beschikbaarheid van voedingsstoffen. Wat is de juiste hoeveelheid voedingsstoffen voor uw proces? Dit is afhankelijk van de hoeveelheid organisch materiaal dat biologisch afbreekbaar is en van de bedrijfsomstandigheden van uw systeem.

Problemen bij biologische afvalwaterzuivering die gewoonlijk gerelateerd zijn aan onvoldoende voedingsstoffen: Problemen bij biologische afvalwaterzuivering die gewoonlijk gerelateerd zijn aan een teveel aan voedingsstoffen:
 • Verminderde reinigende werking
 • Grote toename van ongewenste bacteriën
 • Overmatige productie van extracellulaire polymeren
 • Hydrolyse van zuiveringsslib
 • Lange opstarttijd en lagere gasproductie in anaerobe systemen
 • Emissies van voedingsstoffen naar de recipiënt
 • Ongewenste biologische groei
 • Luxe-opname van fosfor
 • Grotere slibproductie
 • Hogere kosten van chemicaliën

Kan de uitvoering van uw zuiveringsproces voor industrieel afvalwater worden geoptimaliseerd?

Industrieel afvalwater kan zowel qua samenstelling als qua noodzaak van toevoeging van externe voedingsstoffen zeer verschillend zijn. Gemeentelijk afvalwater bevat doorgaans meer dan voldoende stikstof en fosfor voor een optimale biologie.

De volgende industriële sectoren produceren effluenten waaraan in meer of mindere mate externe voedingsstoffen moeten worden toegevoegd:

 • Pulp- en papierproductie (hout)
 • Olieraffinage/petrochemische industrie
 • Brouwerijen
 • Verwerking van groenten en fruit
 • Textielindustrie
 • Chemische industrie
 • Farmaceutische industrie
 • Condensatie
 • Ontdooiingsvloeistof van luchthavens

Scisol® - Yara's assortiment voedingsstoffen specifiek ontwikkeld voor biologische afvalwaterzuivering

Het Scisol productassortiment bevat stikstof of verschillende verhoudingen van stikstof en fosfor. Scisol is gebruiksvriendelijk:

 • Vloeibaar voor eenvoudige dosering
 • Scisol bevat alle voedingsstoffen die uw microbiële gemeenschap nodig heeft, dus er kan één product worden gedoseerd in plaats van twee

Scisol bevat ook nitraat, dat verschillende voordelen kan hebben voor het proces.

In aanvulling op Scisol levert Yara producten met een ander gehalte aan stikstof en fosfor, in vloeibare of vaste vorm en als stortgoed of in verpakkingseenheden.

Onze klanten gebruiken tegenwoordig een volledig assortiment Yara-voedingsstoffen:

 

  Totale hoeveelheid stikstof (N) en fosfor (P) beschikbaar in het product (uitgedrukt in %)
Totaal-N Ureum-N NH4-N NO3-N P04-P
Ureum 46 46 0 0 0
Ureumoplossing 40% 19 19 0 0 0
Ammoniakoplossing, 24,5% 19 0 19 0 0
Ammoniakoplossing, 25% 19 0 19 0 0
Scisol N 30 15 8 8 0
Fosforzuur, 75% 0 0 0 0 24
Fosforzuur, 72% 0 0 0 0 23
Scisol NP5 21 15 3 3

4

We kunnen u ook micro-voedingsstoffen leveren.

Neem contact met ons op om na te gaan wat het meest voor u geschikt is.