Magnesiumgebrek (mg) wordt erger door

  • Zandgronden
  • Zure gronden
  • Kalirijke gronden
  • Gronden met een hoge kaligift
  • Koude, natte perioden

Magnesium is belangrijk voor

  • Verhoogt het uitgroeien van de knollen
  • Verbetert de knolopbrengst
  • Verbetert de weerstand tegen ziekten en de kwaliteit van de huid
  • Verhoogt het drogestofgehalte van de knol en het zetmeelgehalte