Spoorelementen en voederwaarde

Natrium beïnvloedt de smaak van het gras. Opname door het vee neemt toe na een natriumbemesting. Voor de groei van het gras is natrium niet belangrijk, voor de gezondheid van het vee wel.

Natrium verbetert de smakelijkheid van het gras, wat zorgt voor een verhoogde opname van droge stof. Kijk op uw bodemanalyse, hier staat een advies voor Natrium vermeld.

Spoorelementen en voederwaarde

 

Invloed van natriumhoudende meststoffen op natriumgehalte in graslandDit onderzoek toont aan dat het natriumgehalte van gras toeneemt na gebruik van meststoffen die natrium bevatten.

 

 

 

 

 

 

Effect van Na bemesting op melkopbrengst en voordroogkuil opnameDit onderzoek toont aan dat de opname van voordroogkuil en melkproductie toenemen na gebruik van natriumhoudende meststoffen. Na bemesting met natrium steeg het gehalte aan Na in voordroogkuil, maar voldoende om de natriumbehoefte van melkkoeien te dekken. Door de hogere drogestof-opname steeg de energie-opname en daardoor de melkproduktie. De verteerbaarheid en de benutting van de kuil werd niet beïnvloed.

 

 

Invloed van Se meststoffen op Se gehalteDeze reeks onderzoeken toont aan dat het seleniumgehalte van gras toeneemt na het gebruik van seleniumhoudende meststoffen. 

 

 

 

  

 

 

Gezondheidsvoordelen Selenium toediening

Het effect van selenium op de gezondheid van melkkoeien (Noorwegen). Dit Noors onderzoek toont de gezondheidsvoordelen aan van het gebruik van seleniumhoudende meststoffen. 

 

TIP: Laat het gezondheidspakket ook bepalen om te weten welke spoorelementen
er zich in uw kuil en bodem bevinden om eventuele bemesting of voeding aan te passen.

Grasland bemestingsadvies
Grasland bemestingsadvies
Grasland bemestingsadvies

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbeveling voor grasland.

Grasland bemestingsadvies