Zwavel en graslandopbrengst

Zwavel is essentieel voor de vorming van eiwit, aminozuren en enzymen. Vooral bij de eerste en tweede snede, wanneer de bodem nog koud is, is een bemesting met zwavel het meest effectief. In de groeifase zijn zowel zwavel als stikstof nodig. Daarom leidt zwaveltekort tot een afname van de stikstofefficiëntie. Vroeger kwam via depositie voldoende zwavel op het land voor het gras. Deze depositie is erg verlaagd door de afname van industriële emissie.

Opbrengstreaktie zwavelUit onderzoeken uit de jaren 90 blijkt al een verbeterde opbrengst door een zwavelbemesting toe te passen. Door een steeds lager wordende depositie zal dit effect zeker niet lager worden nu en in de komende jaren.

 

 

 

 

Deze gegevens van Agrifirm tonen het effect van zwavel op de opbrengst van gras.

Effect van zwavel op gras 1Effect van zwavel op gras 2

 

 

TIP: Gebruik voor de 1e en 2e snede een zwavelhoudende meststof.