Molybdeengebrek (mo) wordt erger door

  • Zure gronden
  • Lage pH
  • Lage organische stof niveaus

Molybdeen is belangrijk voor

  • Stikstofmetabolisme, synthese van pigmenten en chlorofyl
  • Noodzakelijk voor een goede groei en vruchtzetting