Fosfaatgebrek (p) wordt erger door

 • Zure of erg basische (kalkhoudende) gronden
 • Weinig organische stof
 • Koude of natte omstandigheden
 • Gewassen met slecht ontwikkeld wortelsysteem
 • Gronden met een laag P-gehalte
 • Gronden met een hoge fosfaatcapaciteit

Fosfaat is belangrijk voor

 • Betere gewasontwikkeling
 • Goede plantontwikkeling, vroeg in het seizoen
 • Beter afrijpen vermindert graan verliezen bij de oogst
 • Verbetert opbrengst
 • Vervroegt de oogstdatum