YaraBela NUTRI BOOSTER

YaraBela NUTRI BOOSTER

YaraBela NUTRI BOOSTER (25% N + 5,9% SO3 en 15 ppm Se) is een unieke meststof voor toepassing op grasland. Deze meststof met ammoniumnitraat als stikstofbron biedt de melkveehouder de mogelijkheid om stikstof en zwavel in combinatie met selenium toe te passen. Van de aanwezige zwavel is 5,7% wateroplosbaar.

De meststof is verrijkt met selenium voor gezonder vee, verbeterde prestaties en vruchtbaarheid. Selenium is van vitaal belang voor de vruchtbaarheid bij de meeste zoogdieren en voorkomt problemen zoals het vasthouden van de placenta, uierontsteking en zwakke kalveren. Daarnaast zorgt het voor een verhoogd aantal witte bloedcellen, wat ten goede komt van de weerstand.

YaraBela NUTRI BOOSTER bevat stikstof als nitraat en ammonium. Nitraat is de meest efficiënte vorm van stikstof en is essentieel voor het behalen van optimale opbrengsten met minimale verliezen. De meststof bevat ook goed oplosbaar zwavel wat snel opgenomen wordt door de wortels.

YaraBela NUTRI BOOSTER is een homogene, gelijkmatige korrelmeststof met een hoge bulkdichtheid voor gelijkmatige verspreiding over brede strooibreedtes. Omdat het een samengestelde meststof is, zitten zowel stikstof, zwavel en selenium in elke korrel. Hiermee wordt ontmenging voorkomen.

YaraBela NUTRI BOOSTER is dé meststof voor gronden met een hoog organisch stofgehalte, voor gebruik in de zomer (op alle gronden) en bij weides waar vleesvee wordt gehouden.