YaraTera SALPETERZUUR 38%

YaraTera SALPETERZUUR 38%

YaraTera SALPETERZUUR is, na CALSAL, de belangrijkste nitraatbron voor het klaarmaken van voedingsoplossingen. Binnen de YaraTera SUBSTRAFEED pakketten wordt salpeterzuur met name gebruikt in het enkelvoudige pakket. YaraTera SALPETERZUUR 38% kan ook, na verdunning, gebruikt worden voor de pH regeling van het druppelwater. Ook kan het product, na verdunning, aan het eind van het seizoen gebruikt worden voor het reinigen van de druppelsystemen. Ook voor het aanzuren van het drainwater bij de ontsmetter kan het product probleemloos ingezet worden.

Voor het berekenen van de gewenste voedingssamenstelling met de YaraTera SUBSTRAFEED meststoffen is, op aanvraag, een rekenprogramma beschikbaar.

YaraTera SALPETERZUUR 38% bevat: 6,0 mol N-NO3/kilo; 6,0 mol H+/kilo. Dichtheid; 1,24 kilo/liter.