Veiligheid van YaraTera Substrafeed meststoffen

Veilig werken is van groot belang voor vele telers. Met de vloeibare meststoffen van Yara is deze veiligheid voor de teler gegarandeerd. Grondstoffen worden namelijk zo gecombineerd dat de maximale veiligheid samen gaat met hoge concentraties.

Yara biedt met de vloeibare meststoffenlijn Substrafeed een totaalpakket aan vloeibare meststoffen. De Substrafeedlijn onderscheidt zich op een aantal punten op het gebied van veiligheid:

  • Bij Substrafeed vloeibare meststoffen worden zuren en logen geneutraliseerd tot minder agressieve en zelfs neutrale producten.  Die reactie waarbij er warmte vrijkomt, vindt plaats in de fabriek onder gecontroleerde omstandigheden. Daarom zijn deze meststoffen minder agressief voor de teler, chauffeur als het personeel.
  • Substrafeed vloeibare meststoffen worden gestockeerd op een constante temperatuur van 25°C. Op hogere temperaturen zijn zuren zoals salpeterzuur agressiever. Ze zijn dus niet alleen gevaarlijker, ze veroorzaken ook meer slijtage aan  de installatie (leidingen, tanks, sensoren en pompen).
  • Bij het gebruik van vloeibare meststoffen wordt de meststofunit volledig geautomatiseerd, hierdoor komt de teler niet in contact met gevaarlijke producten.
Toch kan het voorkomen dat er incident met deze producten voorkomen. Bij sommige producten kan één druppel product op de huid of in de ogen al ernstige gevolgen hebben. De gevaaraspecten zijn in 3 groepen te verdelen:
Gevaarlijke producten worden aangeduid met het gevarensymbool.
 
Welke maatregelen kan men nemen om problemen te voorkomen:
  • Kennis van de producten: belangrijk is dat iedereen die met de producten werkt de eigenschappen kent, zodat de juiste beslissingen worden genomen op cruciale momenten.
  • Apparatuur in optimale conditie houden: de tuinder is zelf verantwoordelijk voor de installatie, en moet zorgen dat deze in optimale conditie is door voldoende onderhoud en een goede ‘housekeeping’.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen: u dient maatregelen te treffen om aanraking met de stoffen zo beperkt als mogelijk te houden. Dit geldt vooral op de losplaats met de tankauto. Denk hierbij aan het dragen van een veiligheidsbril en beschermende kleding.