YaraTera SUBSTRAFEED SIKAL

YaraTera SUBSTRAFEED SIKAL

YaraTera SUBSTRAFEED SIKAL, kaliummetasilicaat-oplossing, is binnen het YaraTera SUBSTRAFEED -pakket de siliciummeststof. Het product kan zowel binnen het "samengestelde" als het "enkelvoudige" pakket gebruikt worden. Aanvankelijk werd het product alleen toegepast voor de gewassen komkommer en roos, maar tegenwoordig zien we dat er voor steeds meer gewassen belangstelling voor het element silicium komt. YaraTera SUBSTRAFEED SIKAL is een moeilijk product om te doseren omdat het in geconcentreerde vorm niet aan de A- of B-bak toegediend kan worden. Er ontstaan dan direct onoplosbare neerslagen. Het moet daarom apart aan het voedingswater, bijv. via de loogregeling, worden toegediend. Een normale dosering is ongeveer 0,5 mmol/liter.

Voor het berekenen van de gewenste voedingssamenstelling is, op aanvraag, een rekenprogramma beschikbaar.

SIKAL bevat: 6,5 mol K/kilo; 3,25 mol Si/kilo; 6,5 mol OH-/kilo. Dichtheid 1,62 kg/liter.