YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita BRASSITREL PRO, Mengsel van spoorelementen, bevat; Borium (B), Mangaan (Mn) en Molybdeen (Mo) + Magnesiumoxide(MgO). Het product bevat tevens stikstof (N) en calciumoxide (CaO).

YaraVita BRASSITREL PRO is een uitgebalanceerde combinatie van noodzakelijke spoorelementen, met name geschikt voor de teelt van koolsoorten, suikerbieten en sla. De vloeibare formulering vereenvoudigt de toepassing van het product. De hoge concentratie van de voedingselementen maakt dat er per bespuiting slechts een beperkte hoeveelheid product nodig is. De zuiverheid van de voor het product gebruikte grondstoffen draagt er zorg voor dat er bij toepassing op het blad geen gewasschade ontstaat, maar ook dat eindproduct geen stoffen bevat waardoor het afgekeurd zou kunnen worden.

Een gecontroleerde deeltjesgrootte zorgt voor een snelle opname en langdurig effect. Hierdoor zijn er minder bespuitingen nodig. Op www.tankmix.nl kan gecheckt worden of het product met bepaalde gewasbeschermingsmiddelen gecombineerd kan worden.

Koolsoorten

Koolsoorten: 3 – 4 liter/ha vanaf voldoende bladbedekking (4 – 6 bladstadium). Herhaal , indien nodig , de behandeling met een interval van 10 – 15 dagen tot 1 maand voor oogst. Toedienen in 200 liter water/ha.

Peulvruchten

Peulvruchten: 3 – 4 liter/ha vanaf voldoende bladbedekking (4 – 6 bladstadium). Herhaal , indien nodig, de behandeling later nogmaals met een interval van 10 – 15 dagen tot 1 maand voor oogst. Niet toepassen tijdens bloei. Toedienen in 200 liter water/ha.

Sla

Sla (vollegrond): 3 – 4 liter/ha, in zo vroegst mogelijke stadium bij voldoende bladbedekking (4 – 6 bladstadium). Herhaal, indien nodig, de behandeling met een interval van 10 – 14 dagen, tot 1 maand voor de oogst. Toedienen in 200 liter water/ha.

Koolzaad

Koolzaad: 3 – 4 liter/ha tijdens het 4 – 9 bladstadium en bij begin bloei. Herhaal , indien nodig , de behandeling met een interval van 10 – 15 dagen. Toedienen in 200 liter water/ha.

Suikerbiet

Suikerbiet: 3 liter/ha vanaf voldoende bladbedekking (4 – 6 bladstadium). Herhaal , indien nodig , de behandeling met een interval van 10 – 15 dagen. Toedienen in 200 liter water/ha.

Zonnebloemen

Zonnebloem: 3 l/ha in het stadium van 4 tot 8 bladeren. Toedienen in 200 liter water/ha.

Koolsoorten

Koolsoorten: 3 – 4 liter/ha vanaf voldoende bladbedekking (4 – 6 bladstadium). Herhaal , indien nodig , de behandeling met een interval van 10 – 15 dagen tot 1 maand voor oogst. Toedienen in 200 liter water/ha.

Peulvruchten

Peulvruchten: 3 – 4 liter/ha vanaf voldoende bladbedekking (4 – 6 bladstadium). Herhaal , indien nodig, de behandeling later nogmaals met een interval van 10 – 15 dagen tot 1 maand voor oogst. Niet toepassen tijdens bloei. Toedienen in 200 liter water/ha.

Sla

Sla (vollegrond): 3 – 4 liter/ha, in zo vroegst mogelijke stadium bij voldoende bladbedekking (4 – 6 bladstadium). Herhaal, indien nodig, de behandeling met een interval van 10 – 14 dagen, tot 1 maand voor de oogst. Toedienen in 200 liter water/ha.

Koolzaad

Koolzaad: 3 – 4 liter/ha tijdens het 4 – 9 bladstadium en bij begin bloei. Herhaal , indien nodig , de behandeling met een interval van 10 – 15 dagen. Toedienen in 200 liter water/ha.

Suikerbiet

Suikerbiet: 3 liter/ha vanaf voldoende bladbedekking (4 – 6 bladstadium). Herhaal , indien nodig , de behandeling met een interval van 10 – 15 dagen. Toedienen in 200 liter water/ha.

Zonnebloemen

Zonnebloem: 3 l/ha in het stadium van 4 tot 8 bladeren. Toedienen in 200 liter water/ha.

YaraVita BRASSITREL PRO: tips om uitzakken te voorkomen