‘Hidden Hunger’: Verborgen gebreken in suikerbieten

Bij de term ‘verborgen gebreken’ denkt u al snel aan huizen of auto’s. Maar ook bij het telen van suikerbieten verdient deze term aandacht. ‘Verborgen gebreken’ of wel ‘hidden hunger’ kan veel opbrengst en kwaliteit schelen.

De teelt lijkt u optimaal voor elkaar te hebben en toch valt het resultaat bij de oogst of zelf daarna pas tegen. Het onzichtbare wordt ineens zichtbaar. De opbrengst wordt bepaald door de wet van het minimum (Justus von Liebig). Één element is altijd de beperkende factor. Bij suikerbieten betreft het vaak borium en mangaan.

Figuur 1 De wet van het Minimum (Justus von Liebig).pngArt2 Hidden Hunger Figuur 2 Boriumgebrek bij zonnebloem.png

Figuur 1 De wet van het Minimum (Justus von Liebig)      Figuur 2 Boriumgebrek bij zonnebloem

De enige manier om gebrek aan sporenelementen aan te tonen zijn gewasanalyses, veelal bladanalyses. Maar dat is ook kostbaar. Met het blote oog waarnemen gaat dus niet. Wel kunnen de omstandigheden verraden dat de kans op gebrek aan sporenelementen groot is. Droogte, hoge pH, te veel water of niet ideale teeltomstandigheden zorgen er voor dat de plant slecht sporenelementen op kan nemen.

Door het toepassen van bladbemesting kan een eventueel tekort aan sporenelementen snel opgeheven worden. Via het blad komen de sporenelementen snel beschikbaar op de plek waar ze het hardst nodig zijn. Vraag uw adviseur wat voor uw suikerbieten de beste oplossing is.