YaraVita Brassitrel Pro is een goede verzekering voor opbrengst en kwaliteit

Verschillende proeven in meerdere jaren laten zien dat de inzet van YaraVita Brassitrel Pro kan resulteren in een stijging van suikeropbrengst van 6% of meer. Zelfs met de huidige ontwikkeling van de bietenprijs is de inzet van YaraVita Brassitrel Pro te verantwoorden.

In 2016 en 2017 zijn door het IRS meerdere veldproeven gedaan. Zeker als de teeltomstandigheden niet optimaal zijn - denk aan droogteperioden, uitspoeling sporenelementen door overmatige regen, hoge pH (>6) - bewijst YaraVita BRASSITREL PRO een zeer positief effect te hebben op de wortelopbrengst en het suikergehalte. Ook tijdens het groeiseizoen geeft een behandeling met deze bladmeststof een betere bladmassa: een vitaler gewas dus. Dit is de basis voor een goede opbrengst. Dit alles maakt dat u ook onder moeilijke teeltomstandigheden uw opbrengst (ook financieel) veilig stelt.

In de proeven is YaraVita BRASSITREL PRO twee keer (4 liter per hectare) ingezet:

  • In het zesde bladstadium
  • En een herhaling na vier weken (tegen het sluiten van de rijen)

Art4 Grafiek 1 proeven Brassitrel Pro.png


Verder kenmerkt YaraVita BRASSITREL PRO zich door de volgende punten:

  • Veilig voor het gewas
  • Veilig en handig in gebruik
  • Goed mixbaar met de gangbare GBM en dus in één werkgang zonder extra tijd en kosten in te zetten
  • Een geconcentreerde mix een de goede verhouding, passend bij het gewas suikerbieten.
  • Zuiver product

Vraag uw adviseur wat YaraVita BRASSITREL PRO voor uw suikerbieten kan betekenen.