Houd fosfaatruimte over voor het hele seizoen

Een gebruikelijke wijze van fosfaatbemesting in het voorjaar is het uitrijden van dierlijke mest. In eerste opzicht lijkt dit een ‘quick win’.

Er is dan vaak geen ruimte meer voor een corrigerende bladbemesting met fosfaat later in het seizoen wanneer de fosfaat wel aanwezig is in de grond, maar niet opneembaar de plant.

De rol van fosfaat in akkerbouw

Fosfaat is vooral bekend door zijn toegevoegde waarde in het begin van het seizoen. Het speelt een cruciale rol in de groei- en ontwikkelingsfase van de plant in het algemeen en in het bijzonder voor aardappelen. De belangrijkste functies zijn:

  • Transport van energie
  • Synthese van eiwitten
  • Aanjager van verschillende metabolisme
  • Katalysator van celdeling
  • Bevordering van beginontwikkeling plant en wortel

Fosfaat wordt door de planten uit het bodemvocht opgenomen via de wortelharen en is erg immobiel. Bij perioden van droogte is het dus lastiger voor de plant om fosfaat op te nemen.

Houd ruimte over voor later in het seizoen

De aanwezigheid van fosfaat in de bodem wil dus niet zeggen dat deze gedurende het gehele groeiseizoen ook opneembaar is voor de plant. Door lagere temperaturen of droogte neemt de plant fosfaat minder goed op, terwijl de plant dit juist wel op dat specifieke moment nodig heeft. Tijdens het groeiseizoen kunnen bijvoorbeeld voor aardappelen gebreksverschijnselen optreden.

Met juiste timing fosfaat door middel van een bladbemesting toepassen, geeft de plant precies de ondersteuning die het op dat moment nodig heeft. Toepassing tijdens de knolzettingsfase geeft een significant effect op het aantal knollen. Toepassing tijdens de knolvullingsfase geeft een hogere opbrengst.

Verschil Nederland en België

In Nederland is het te overwegen niet alle fosfaat met dierlijke mest mee te geven, maar ook ruimte te bewaren voor later in het seizoen. In België is er geen sprake van een fosfaatplafond, maar ook hier blijft de boodschap hetzelfde. Dit vraagt een iets andere werkwijze, maar betere afstemming op de behoefte van de plant geeft uiteindelijk meer opbrengst en kwaliteit. Kijk voor meer informatie op YaraVita SOLATREL.