Voorkom een tekort aan micronutriënten in suikerbieten

In veel regio’s is de groei van suikerbieten belemmerd door lage temperaturen, in enkele gevallen is er zelfs schade door vorst. Om verdere groei te stimuleren zijn micronutriënten nu hard nodig in de plant. Pas daarom YaraVita BRASSITREL PRO als bladbemesting toe.

Bladbemesting met micronutriënten

Bladbemesting met alle essentiële micronutriënten zorgt voor een snellere ontwikkeling van de suikerbietenplant zodat ook de rijen sneller sluiten. U kunt dit het beste toepassen gecombineerd met de laatste herbicidebespuiting en ook daarna met de fungicide toepassingen.

Niet alleen borium is nu van cruciaal belang

Wat veel mensen niet weten, is dat suikerbieten ongeveer evenveel mangaan (600 g/ha) als borium nodig hebben. Mangaan is belangrijk voor de fotosynthese, de productie van aminozuren en uiteindelijk ook voor de vorming van suiker in de plant. Bovendien heeft mangaan een ontgiftende werking doordat het vrije radicalen als gevolg van plantenstress vermindert. Een voldoende aanvoer van borium is nodig om het gevaar van hart- en droogrot te vermijden.

Beperkte beschikbaarheid bij droogte

In periodes van droogte zijn met name borium en mangaan minder beschikbaar voor de planten. Op lichte zandgronden met hoge pH-waarden kunnen gebreksverschijnselen snel optreden. Dit heeft een negatieve invloed op de opbrengst. Bladbemesting met YaraVita BRASSITREL PRO bevordert de opbrengst, zo ook blijkt uit de volgende proefresultaten. Lees ook dit artikel waarom suikerbieten sporenelementen nodig hebben.

Proefresultaten

De volgende proefresultaten laten duidelijk een hogere opbrengst en suikeropbrengst zien na toepassing van YaraVita BRASSITREL PRO.