Door zwavel voorsprong in het voorjaar

Efficiëntie in het toepassen van stikstof heeft zowel een economisch als een maatschappelijk belang. Zwavel speelt een cruciale rol in de NUE (Nitrogen Usage Efficiency), zeker in het voorjaar. Het zorgt er namelijk voor dat stikstof beter wordt opgenomen in de plant. Denk daarom nu vast na over uw zwavel-stikstofgift voor het komende jaar.

De katalysator van stikstofomzetting

Zwavel is essentieel voor de vorming van eiwit, aminozuren en enzymen in de plant. Daarnaast zorgt zwavel voor een betere opname van stikstof in de plant. Planten nemen stikstof voornamelijk op als nitraatstikstof. Ophopingen ontstaan echter als er niet voldoende (door het zwavel gemaakte) enzymen in de vorm van nitraat- en nitrietreductase gevormd worden. De toevoeging van zwavel als meststof draagt daardoor bij aan het verhogen van de NUE.

Voorsprong in het voorjaar

Zwavelgebrek kan vrij snel optreden, onder andere door:

  • Een lagere depositie vanuit de lucht door schonere industrie.
  • Slechte beschikbaarheid van zwavel uit de bodem door koudere omstandigheden in het voorjaar.
  • Een toename van de opbrengsten van gewassen, waardoor er simpelweg meer nodig is.

Een zwaveltekort kan op de plant lijken op een stikstoftekort, de symptomen zijn pas laat zichtbaar. Op de webpagina gebreksverschijnselen staat meer informatie over de symptomen die zich voor kunnen doen in tarwe. Zwavel kan in de elementaire vorm niet rechtstreeks door gewassen opgenomen worden. De elementaire zwaveldeeltjes moeten eerst bij de juiste bodemtemperaturen worden omgezet in sulfaat, dat opgenomen wordt via de wortels. Een gesplitste gift van zwavel met YaraBela SULFAN is daarbij van belang.