How much can you actually save  on fertiliser spreading accuracy?

Het telt op

Hoeveel geld wordt er verspild als uw strooier niet correct is gekalibreerd? Volgens Yara-simulaties en veldproeven is er gemiddeld een opbrengstverbetering van 3,0% bij vergelijking van een covariantie van 10% met een covariantie van 34%. Axel Link, Senior Scientist bij Yara's onderzoekscentrum Hanninghof, heeft een model ontwikkeld dat de mogelijke verliezen per hectare op zowel N responsieve velden als N niet-responsieve velden illustreert.

"Het bereiken van een nauwkeurige verspreiding van kunstmest kan een extra £ 20-100 per hectare betekenen door alleen opbrengstverbeteringen, afhankelijk van de stikstofresponsiviteit van veldlocaties", legt Miles Harriman, Yara's Chief European Agronomist, uit.

Hoeveel kan je eigenlijk besparen.png

 

Verspil geen kunstmest

"Het verspillen van kunstmest door het op het verkeerde moment op de verkeerde plek te plaatsen, is niet alleen een kostbare aangelegenheid vanwege de verspilde kunstmest, je loopt ook risico's op het rendement, zoals opbrengstverlies, ongelijke rijpheid, traag oogsten, verhoogd risico van uitspoeling en ongelijk eiwitgehalte, "zegt Yara-agronoom Natalie Wood.

De tijd die u besteedt aan goed krijgen van het strooien, kunnen uw meest waardevolle minuten van het jaar zijn.

Legering voorkomen

Stikstof is één van de belangrijkste aanjagers van gewasopbrengst, het helpt gewassen te groeien. Maar let op: ongelijke verdeling resulteert in te veel stikstof op sommige plekken en te weinig op andere. Overmatig stikstof creëert lange, dunne stengels die te zwak zijn om zichzelf op te houden; dit staat bekend als legering. Deze planten zijn moeilijker te oogsten en leiden tot opbrengstverliezen, omdat niet alle granen kunnen worden opgepikt. Ongelijke toepassing van stikstofmeststof zorgt voor ongelijkmatige rijping. Al met al een onnodige en kostbare aangelegenheid die u wilt vermijden.

Weet u deze eenvoudige stappen om uw strooibeeld nauwkeurig te maken?

Ongelijke eiwitniveaus: de verschillen die u niet kunt zien

Strepen in het veld en legering zijn twee gevolgen van onnauwkeurig strooien die gemakkelijk te herkennen zijn. Maar er zijn meer effecten van ongelijke spreiding in het veld, en ze zijn niet duidelijk tot na de oogst. Eén effect om zeker te vermijden, is ongelijkmatige eiwitniveaus in het gewas. Dit onevenwichtige proteïnegehalte kan uiteindelijk het gemiddelde van de hele oogst naar beneden brengen, waardoor het onder de kwaliteitseisen van de industrie komt. Nog een andere onnodige en dure aangelegenheid om te vermijden.

Vind de juiste instellingen voor uw strooier en kunstmestkeuze