BAG for the future: denk na over kunstmestopslag voor volgende seizoen

Het groeiseizoen 2022 is net goed en wel van start. Moet u dan nú al nadenken over de aankoop van kunstmest voor het groeiseizoen 2023? Lees hieronder de 5 redenen waarom u nu moet investeren in kunstmest voor volgend groeiseizoen (en ook voor dit seizoen).

1) Stikstof geeft een hoog rendement op geïnvesteerd vermogen

Tot een bepaald optimum is investeren in stikstofbemesting de beste investering die u als melkveehouder of akkerbouw kunt doen. Met de huidige prijzen levert elke euro geïnvesteerd in stikstof twee euro extra omzet. Dat is dus een rendement van 100%.

2) Risicospreiding

De prijzen voor grondstoffen voor de productie van kunstmest zijn extreem volatiel. Gas als basis voor meststofproductie fluctueert de afgelopen weken met meer dan 300%, evenals ammoniak. De stopzetting van de gastoevoer voor Polen en Bulgarije laat zien hoe onzeker de huidige situatie is. Dit betekent dat niemand kan voorspellen hoe de prijzen zich zullen ontwikkelen.

Daarom: verdeel uw kunstmestaankopen om onvoorspelbare gebeurtenissen voor te zijn en niet onder druk te hoeven kopen. Ons advies voor risicospreiding is 1/3 nu, 1/3 in de herfst, 1/3 in het seizoen.

3) Risico-afdekking

Bij een geplande (deel)verkoop van de oogst 2023 dienen de kosten ook naar evenredigheid te worden gedekt. Hiermee voorkomt u dat u onverwachts voor veel hogere kosten komt te staan bij een vaststaande opbrengst.

4) Alleen direct beschikbare meststof is goede meststof

Bewaar daarom kunstmest in Big Bags voor opslag. Bij een juiste bewaring blijft de hoge kwaliteit van de meststoffen in Big Bags tot het voorjaar behouden. U kunt aan de slag op het moment dat het u uitkomt.

5) Maximaliseer N-meststofefficiëntie

Het is extra interessant een stikstof-zwavel meststof op voorraad te hebben voor het nieuwe seizoen.  De beproefde kwaliteitsmeststof YaraBela SULFAN (24%N + 18SO3) zorgt in het voorjaar voor een hoge stikstofefficiëntie. Zo wordt elke kg stikstof optimaal benut en is het rendement op elke euro geïnvesteerd in stikstof nog hoger.