Verhoog de resistentie tegen stress in uien

De ui is een gevoelige plant en heeft naast een goede voeding ook extra versterking nodig tegen stress. Met YaraVita Actisil wordt silicium in de best opneembare vorm aan de plant gegeven. Dat zorgt voor een sterkere plant en een hogere opbrengst.

Ui heeft veel zorg nodig

Uien hebben relatief zwak plantenweefsel. Het zachte blad is bij vochtig weer vatbaar voor schimmelinfecties. Ook zorgen sterke wind en andere weersinvloeden ervoor dat de planten zeer snel strijken. Dit heeft een negatief effect op de groei en opbrengst van de uien.

Hoe kan de ui versterkt worden?

Van belang is dus om op het juiste moment de plant te voorzien van versterkers om de groei te bevorderen. Silicium in de plant kan de plant versterken en ook abiotische stress preventief tegengaan. YaraVita Actisil zorgt voor een verhoogd gehalte aan silicium in de plant en kan op deze wijze de abiotische weerbaarheid verhogen.

Hoe werkt dit?

In de unieke formulering van YaraVita Actisil zit onder andere ortho-kiezelzuur. Dit is de enige door de plant opneembare vorm van silicium. De cholineverbinding dient als stabilisator en actieve transporteur van silicium in de celwanden. De celwanden zijn daardoor stabieler, waardoor het risico op ziektes verkleind wordt. Daarbij wordt het plantenweefsel versterkt, wat zorgt voor een betere houdbaarheid van de ui.

Naast een bladtoepassing met YaraVita Actisil lieten verschillende proeven ook zien dat met een extra kalkbemesting de groene kleur verhoogd werd en een hogere opbrengst werd behaald. Dit werd gedaan met YaraTera Calcinit, dat 15,5% stikstof (N) en 26,5% calcium (CaO) bevat.

Proefresultaten met YaraVita Actisil

In 2010-2012 zijn proeven gedaan op zandgronden in West-Nederland en in 2012 in Zweden. In alle jaren kon een betere groene kleur, hogere opbrengsten (in één geval tot 15%) en een hogere biotische weerbaarheid worden vastgesteld. Onderstaande grafieken laten dit goed zien.

YaraVita Actisil opbrengst in uien.png

YaraVita Actisil groenverkleuring.png