Waarom een suikerbietplant borium en mangaan nodig heeft

Het voorjaar kenmerkte zich door veel koude en natheid, maar er is warmer weer in aantocht. Inmiddels zijn de suikerbieten ingezaaid en in sommige regio’s staan ze zelfs al boven. Borium en mangaan zijn dan nodig om de plant te voorzien van de belangrijkste micronutriënten. Met YaraVita Brassitrel Pro past u dit eenvoudig toe.

Toepassing samen met fungicidebespuitingen

Het wordt aanbevolen om in combinatie met de eerstvolgende fungicide-bespuitingen ook een bladmeststof met borium en mangaan mee te geven. YaraVita Brassitrel Pro bevat deze micronutriënten in de optimale verhouding voor de plant. Dit is een mengsel van de volgende spoorelementen:

  • Borium (B)
  • Mangaan (Mn)
  • Molybdeen (Mo)
  • Magnesiumoxide (MgO).
  • Tevens bevat het product stikstof (N) en calciumoxide (CaO).

De functie van borium en mangaan

Borium is belangrijk voor de suikerbietenplant om het meristeemweefsel in de hartbladeren goed te laten ontwikkelen. In celwanden versterkt het de structuur door langere celluloseketens met elkaar te verbinden en zo de plant stabiliteit te geven (zie afbeelding).

Afbeelding Marschner.png

Mangaan speelt een rol bij de synthese van shikiminezuur, de voorloper van aromatische aminozuren. Deze zorgen er op hun beurt voor dat de eigen afweer van de plant voldoende wordt gestimuleerd. De rol van mangaan bij de opbouw van bladgroenkorrels is de belangrijkste factor en ook het meest bekend.

Voorkom gebreken in de plant

Suikerbieten hebben ongeveer net zoveel mangaan als borium nodig (600 g/ha). Onder droge omstandigheden worden deze elementen het beste via het blad opgenomen. Toepassen in de vorm van een bladmeststof is dus de beste manier. Net als borium kan mangaan slechts in beperkte mate getransporteerd worden binnen de verschillende plantendelen en ontbreekt daarom vaak in de jongere plantendelen. Symptomen van mangaangebrek zijn te herkennen aan bladchlorose, waarbij vooral vanaf de punt en tussen de bladnerven de bladdelen oplichten (zie afbeelding).

Gebreksverschijnsel suikerbieten.jpg

Als dergelijke symptomen met het oog herkenbaar zijn, is het meestal te laat en is er al sprake van opbrengstverlies. Een mangaantekort is het meest waarschijnlijk te verwachten op lichte gronden met een hoge pH, evenals op humusrijke bodems.

Bescherm de plant met YaraVita Brassitrel Pro

Om latente tekorten te voorkomen, wordt preventief gebruik met volledig geformuleerde bladmeststoffen zoals YaraVita Brassitrel Pro aanbevolen. De hecht- en bevochtigingsmiddelen vormen voedingsdepots op de bladeren, die regenvast zijn, geleidelijke worden opgenomen en daarom een langdurig voedend effect hebben. Naast borium en mangaan bevat Yara Vita Brassitrel Pro ook de micronutriënt molybdeen om de nitraatreductase-activiteit te verhogen, evenals magnesium en calcium. Het advies van Yara is samen aan de fungicidebespuiting ook 3 l/ha YaraVita Brassitrel Pro toe te voegen. Kijk ook op de website tankmix.com om te zien hoe u een bladmeststof kunt mengen met andere spuitmiddelen.