Silicium, een wapen tegen zout -en droogtestress

Het positieve effect van silicium (Si) in akkerbouwgewassen is nog vrij onbekend. Door de steeds drogere weersomstandigheden en beperkte voorraden aan kwalitatief water lijkt de meerwaarde van dit element in de toekomst sterk te gaan toenemen.

Silicium is in de meeste bodems voldoende aanwezig maar is grotendeels niet opneembaar voor de gewassen. De enige vorm van Silicium die plantopneembaar is, is siliciumzuur H4SiO4-.

Veldje uiten.jpg

Verhogen zout -en droogtetolerantie

Bij voldoende silicium  opname door de plant, zal het gewas efficiënter met het water omgaan. Dit komt door een verminderde verdamping van het gewas doordat de celwanden van het gewas dankzij het silicium effect als het ware bedekt zijn met een siliconen laag waardoor de verdamping lager is.

Silicium zal ervoor zorgen dat de opname van Natrium (Na) aanzienlijk zal afnemen. Natrium is vaak terug te vinden in slechte kwaliteit van water en kan zeker in de polderregio’s bij irrigatie tot problemen leiden.

Groter effect van silicium dankzij aanwezigheid choline en calcium

YaraVita Actisil bevat naast siliciumzuur die via bladbemesting kan opgenomen worden ook choline. Choline zal ervoor zorgen dat het silicium plant opneembaar zal blijven en niet zal polymeriseren in niet opneembare vorm. Verder is choline een voorproduct van glycine betaïne wat osmotische stress in de plantencellen zal verlagen en zal zorgen voor een zouttoleranter gewas.  Ook bevat YaraVita Actisil calcium wat een belangrijk element is voor de bouw van stevige celwanden.

Actisil in de praktijk

Uien: 4 toepassingen van 0,5 l/ha met een wekelijks interval, starten vanaf het begin van de bolgroei.

Wortels: 2 toepassinge: 6 weken en 2 weken voor de oogst, 1l/ha.

Versterk het effect van de YaraVita Actisil door het gebruik van YaraTera Calcinit. Hierdoor wordt de noodzakelijke hoeveelheid calcium ter beschikking gesteld voor het gewas.