Proefresultaten met YaraVita Multitrel tonen verhoogde tarweopbrengst

Proeven met YaraVita Multitrel in wintertarwe hebben in de meeste gevallen een opbrengstverhoging aangetoond. De toepassing van bladbemesting met mangaan, magnesium, zink en koper laat in het beste geval een verhoging tot wel 6% zien. Bekijk hier de resultaten.

De proeven vonden afgelopen jaar plaats op vier locaties in Duitsland. Op alle locaties werd YaraVita Multitrel toegepast in wintertarwe. Op drie locaties werd een opbrengststijging waargenomen, op één locatie was dit jaar geen effect te zien. In de onderstaande grafiek zijn de resultaten van de proeven duidelijk te zien.

YaraVita Multitrel in wintertarwe.jpg

Van welke factoren hangt de beschikbaarheid van micronutriënten in de bodem af?

Over meerdere jaren heen gezien is het altijd waardevol om YaraVita Multitrel toe te passen als bladbemesting in wintertarwe. Ook al zijn er in sommige jaren op bepaalde locaties geen effecten waar te nemen. Dit is afhankelijk van de omstandigheden in het seizoen. De actuele omstandigheden beïnvloeden de beschikbaarheid van micronutriënten. Anders gezegd is de plantbehoefte in hoeveelheden altijd weer anders. Dit is duidelijk te zien in onderstaande tabel, die laat zien in hoeverre bepaalde nutriënten beschikbaar zijn voor de plant onder specifieke omstandigheden. Een ‘+’ betekent dat het element goed beschikbaar is, een ‘-‘ betekent dat het element niet goed beschikbaar is en/of een tekort optreedt.

Eigenschappen

Borium

Koper

Mangaan

Zink

Droogte

--

---

---

--

pH-waarde >7,0

---

---

--

---

pH-waarde <5,5

+

+

+

+

Wateroverlast

0

+

+

+

Hoger humusgehalte

++

--

--

++

Bodemverdichting (zuurstoftekort)

0

0

++

0

 

Voorkom tekorten in de plant met YaraVita Multitrel

Bladbemesting met YaraVita Multitrel wordt aanbevolen om tekorten aan micronutriënten in het graan te voorkomen. Het bevat alle belangrijke micronutriënten die graan nodig heeft (mangaan, koper, zink) plus magnesium en stikstof. YaraVita Multitrel dient vooral te worden gebruikt bij ongunstige pH-waarden in de bodem en wanneer droge periodes naderen. We raden aan om het in fasen te splitsen in BBCH 29/30/31 met groeiregulator of fungicide van 1-2 l/ha en opnieuw met 1 l/ha in BBCH 37/39. YaraVita Multitrel is geformuleerd om van hoge kwaliteit te zijn om plantveilige en efficiënte opname te garanderen.