Nieuwe stikstofmeststof YaraBela Sulfan Bor (met borium)

Onze nieuwe meststof YaraBela Sulfan Bor is vanaf heden beschikbaar. Naast stikstof en zwavel bevat het borium, dat in het bijzonder van toepassing is voor onder andere suikerbieten en maïs. De korrelmeststof bevat alle elementen in de juiste verhouding voor een goede start van de groei.

Wat zit er in YaraBela Sulfan Bor?

De samenstelling van de nieuwste stikstofmeststof is als volgt.

 • Stikstof (N): 24%
  • 11,5% ammoniumstikstof
  • 12,5% nitraatstikstof
 • Zwavel (SO3): 17%
 • Calcium (CaO): 10,2%
 • Borium (B): 0,25%

De stikstof in de meststof is aanwezig in de ammoniumnitraatvorm. Dit zorgt voor de snelste opname van stikstof in de plant. De toegevoegde zwavel werkt als een katalysator voor de opname; het versnelt de opname van stikstof. Dit zorgt voor de minste verliezen en maximale nutriënten-efficiëntie (NUE). Deze combinatie is reeds bekend binnen de YaraBela stikstofmeststoffen (Nitromag, Sulfan, Weide-Sulfan en Nutri Booster). Nieuw is de toevoeging van borium, waar we wat dieper op in gaan.

Borium moet over de grond worden bemest

Borium heeft veel essentiële functies in de plant. Het versnelt de groei en vorming van wortels, bevordert de celdeling en helpt bij bloem- en vruchtvorming. Daarom is borium het hele groeiseizoen in de plant nodig, dus ook bij de start.

Vooral planten zoals koolzaad, suikerbieten, maïs, zonnebloemen en kool hebben een zeer hoge boriumbehoefte. Maar vaak is het natuurlijke gehalte aan voedingsstoffen in de bodem niet voldoende aanwezig of niet plantbeschikbaar. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat borium in de plant altijd naar boven beweegt met de sapstroom over het xyleem (plantenweefsel). Hierdoor is borium uit de bladtoepassing niet beschikbaar voor de wortel, voor nieuw aangroeiend jong blad en voor het gewas.

Opbouw wortelnetwerk cruciaal voor verdere groei

Door bodembemesting met borium kan vanaf de start van de groei een goed wortelnetwerk worden opgebouwd. Bovendien kan de toevoer van voedingsstoffen in alle plantorganen worden gegarandeerd. Dit is vooral belangrijk als de planten nog niet voldoende bladmassa hebben gevormd en bladbemesting nog niet het volle effect kan hebben. Geef daarom na het zaaien gelijk een gift met YaraBela Sulfan Bor. Bekijk ook de productpagina voor toepassingsadvies per gewas.

De voordelen van YaraBela Sulfan Bor op een rijtje

Door borium via een samengestelde korrelmeststof bij de start te geven zorgt u voor de meest efficiënte en effectieve opname van de nutriënten (stikstof, zwavel, calcium en borium). De meststof kan bovendien in Big Bags worden geleverd, wat de volgende voordelen oplevert.

 • De herkomst van de Big Bag is eenvoudig te zien, waardoor u uw strooier hierop kunt afstellen
 • De fabriekskwaliteit blijft behouden, wat zorgt voor het behoud van de korrelkwaliteit
 • Big Bags maken flexibele en veilige opslag van meerdere meststoffen mogelijk
 • De Big Bags worden vanaf de fabriek geseald en leggen zo de kortste weg naar uw erf af. Dit zorgt voor een lagere carbon footprint vanwege de logistieke voordelen.

Vraag YaraBela Sulfan Bor aan bij uw leverancier

Met YaraBela Sulfan Bor sla je meerdere vliegen in één klap. Met de stikstof-zwavelbemesting kunt u uw gewassen ook direct van borium voorzien - en dat in slechts één werkgang! Vraag de meststof aan bij uw lokale leverancier of neem contact met ons op via yarabenelux@yara.com.