Maximale opbrengst in tarwe: de voordelen van zwavel in elke stikstofgift

Het elementaire element zwavel (S) blijft een onderbelicht element, de plantopneembare vorm van zwavel is sulfaat (SO3). Veel akkerbouwbedrijven hebben de laatste jaren meer aandacht gekregen voor het toedienen van sulfaat via de minerale meststofgift.

Dit komt onder andere door de sterk gedaalde depositie van sulfaat via de atmosfeer de laatste jaren via zure regen. In de praktijk passen veel graantelers enkel zwavel toe bij de eerste gift. Ook bij de tweede en derde gift heeft zwavel een toegevoegde waarde. In dit artikel wordt beschreven waarom een zwavelhoudende minerale stikstofmeststof lonend is in de verschillende fractioneringsmomenten in de teelt van wintertarwe.   

Waarom is zwavel in alle giften nodig?

Zwavel zorgt voor een betere stikstofefficiëntie en zal bovendien ook zorgen voor een hoger eiwitgehalte van de graankorrel. Dit komt doordat stikstof en zwavel in een vaste verhouding door de plant worden opgenomen. Is er door welke reden dan ook minder zwavel beschikbaar voor de plant, dan wordt er ook minder stikstof opgenomen, ook al is er voldoende stikstof beschikbaar.

In de onderstaande grafiek zien we de behoefte van het graangewas aan sulfaat (oranje lijn) en de beschikbaarheid ervan vanuit de bodem (bruine golf). Van maart tot juli overstijgt de behoefte aan sulfaat de beschikbaarheid vanuit de bodem. Een stikstof-zwavel meststof volstaat dus niet alleen voor de eerste gift maar heeft absoluut ook een meerwaarde in de tweede en de eventuele derde gift.

Zwavelgift.png

Een belangrijke aanbeveling: weet wat er zich afspeelt in je bodem en bekijk in detail de bodemanalyses. Een overgroot deel van de bodems bevat lage sulfaat waarden indien het bemestingsschema hier geen aandacht voor heeft met een lager economisch rendement tot gevolg.

Drie keer zwavel geeft het beste rendement

Vorig jaar organiseerde Yara bemestingsproeven in Poppendorf en Hirrlingen (Duitsland). Op deze locaties werden drie bemestingstrategieën getest:

  • Strategie 1: Drie giften KAS (YaraBela Nitromag)
  • Strategie 2: Eerste gift KAS-zwavel (YaraBela Sulfan) en twee giften KAS (YaraBela Nitromag)
  • Strategie 3: Drie giften KAS-zwavel (YaraBela Sulfan)

Strategie 3, dus alle giften met KAS-zwavel, leverde duidelijk het beste financiële resultaat op. De iets hogere kosten van YaraBela Sulfan werden ruimschoots gecompenseerd door de hogere opbrengst. Onderaan dit artikel kan u een economische berekening terugvinden die aangeeft wat het financiële effect was van de bemesting met en zonder zwavel.

Heb ook aandacht voor de korrel

We zien in de markt veel partijen stikstof-zwavel in de vorm van een blend. Hoewel de gewenste hoeveelheid zwavel op uw perceel terecht komt, zal het resultaat tegen vallen. Ondanks de verfijnde techniek van de moderne kunstmeststrooiers zal een blend altijd een heterogener strooibeeld (en een kleinere strooibreedte) hebben dan een complexe meststof. Bij een complexe meststof bevat elke korrel alle voedingselementen. Meer informatie over de voordelen van samengestelde meststoffen boven blends vindt u in dit artikel.

Meer weten? Vraag een offerte aan of stel uw vraag

Via Yara Benelux kunt u vrijblijvend een offerte opvragen voor verschillende minerale stikstofmeststoffen. In overleg met uw leverancier bepaalt u of het bovenstaande u ook past. Ook kunt uw rechtstreeks vragen aan ons stellen; we helpen u graag verder.

Overzicht resultaten bemestingstrategieën Poppendorf en Hirrlingen (Duitsland, 2022)

Op deze locaties werden drie bemestingstrategieën getest:

  • Strategie 1: Drie giften KAS (YaraBela Nitromag)
  • Strategie 2: Eerste geeft KAS-zwavel (YaraBela Sulfan) en twee giften KAS (YaraBela Nitromag)
  • Strategie 3: Drie giften KAS-zwavel (YaraBela Sulfan)

In onderstaande berekening houden we rekening met een dosering van 175 kg/N/ha uit kunstmest (80 kg N 1e gift, 55 kg N 2e gift en 40 kg N 3e gift), prijs van het graan € 215/ton*. Prijs van YaraBela Nitromag € 340/ton* en prijs van Yara Bela Sulfan €355/ton*.

 

 

Poppendorf

Hirrlingen

Strategie 1

 

 

Opbrengst graan

€ 1161 (5,40 ton/ha)

€ 2115,60 (9,84 ton/ha)

Kostprijs kunstmest

Nitromag/Nitromag/Nitromag

€ 220,32

€ 220,32

Netto balans. Opbrengst - kostprijs

€ 940,68

€ 1895,28

 

 

 

Strategie 2

 

 

Opbrengst graan

€ 1403,95 (6,53 ton/ha)

€ 2033,90 (9,46 ton/ha)

Kostprijs kunstmest Sulfan/Nitromag/Nitromag

€ 237,92

€ 237,92

Netto balans. Opbrengst - kostprijs

€ 1166,03

€ 1795,98

 

 

 

Strategie 3

 

 

Opbrengst graan

€ 1556,60 (7,24 ton/ha)

€ 2218,80 (10,32 ton/ha)

Kostprijs kunstmest

Sulfan/Sulfan/Sulfan

€ 258,86

€ 258,86

Netto balans. Opbrengst - kostprijs

€ 1297,74

€ 1959,94

*Prijzen en doseringen zijn louter indicatief als rekenvoorbeeld en kunnen afwijken van de werkelijke marktprijzen en -of regelgeving.