Welke meststof past het beste in de suikerbietenteelt?

Het einde van het jaar nadert en daarmee ook de laatste oogst van de suikerbieten. Het was weer een bijzonder seizoen te noemen.

Het jaar 2023 markeerde zich zelfsals het natste jaar ooit gemeten (de jaarsom komt waarschijnlijk uit op 1.160 mm). Reden genoeg om weer vooruit te kijken, zo ook voor het plan voor de teelt van suikerbieten.

Keuze voor stikstof bepalend voor de groei

Richting het voorjaar zijn er genoeg zaken om alvast te overwegen. Bodembewerking, rassenkeuzes en aanschaf van meststoffen zijn maar enkele voorbeelden. In dit artikel gaan we wat dieper in op de keuze voor de bemesting. Voor bijna alle planten is het belangrijk om stikstof (N) te geven. Yara adviseert altijd om dit in ammoniumnitraatvorm te geven; dit zorgt namelijk voor de beste en meest efficiënte opname in de plant. Nitraatstikstof wordt snel opgenomen; ammoniumstikstof wordt vastgelegd in de bodem en komt later vrij voor de plant.

Zwavel nodig voor koude omstandigheden in het voorjaar

Zwavel (SO3) zorgt daarnaast voor een verbeterde opname van de stikstof, wat voor een nóg beter groei zorgt. Dit is met name belangrijk in het voorjaar onder koude omstandigheden; de zwavel draagt dan extra bij aan de opname van stikstof. Als speciale toevoeging is het ook aan te raden om borium mee te geven. De toegevoegde waarde van stikstof en zwavel is bij velen reeds bekend, maar waarom is borium dan zo belangrijk voor de groei van suikerbieten?

Borium via de bodem meegeven

Borium (B) is belangrijk voor de wortelvorming van de jonge plantjes. Daarnaast is het een essentieel element om de plant weerbaarder te maken tegen onder andere hartrot. Belangrijk is het om borium via de bodem mee te geven, omdat het een relatief immobiel element is. Borium gaat vanuit de wortel wel naar het blad, maar kan daarna niet verder getransporteerd worden naar de nieuw gevormde bladeren.

De nieuwe bladeren zullen dus hun borium ook weer uit de bodem (via de wortel) moeten halen. Daarom is het van belang om bij de bemesting ook borium mee te geven, zodat er een continue ‘voorraad’ van borium in de bodem aanwezig is dat de plant steeds kan opnemen (de behoefte van 1 ha suikerbieten is 500 g borium). Het alternatief is een bladbemesting; deze zou echter steeds moeten worden herhaald en bovendien is opnemen voor een plant lastig als het bladoppervlak nog klein is.

YaraBela Sulfan Bor: alle cruciale elementen in één korrel

Speciaal voor de suikerbieten-bemesting heeft Yara de minerale meststof YaraBela Sulfan Bor ontwikkeld. Het bevat de elementen stikstof (N), zwavel, (SO3) en borium (B) die, zoals hierboven beschreven, essentieel zijn voor de teelt van suikerbieten. Makkelijk is dat alle elementen in 1 korrel zitten, daarmee zorgt u ervoor dat de planten dezelfde hoeveelheden elementen in de juiste verhouding krijgen. Ook zorgt een zogenaamde samengestelde korrel voor het beste strooibeeld. De exacte samenstelling van YaraBela Sulfan Bor is als volgt.

  • Stikstof (N): 24%
    • 11,5% ammoniumstikstof
    • 12,5% nitraatstikstof
  • Zwavel (SO3): 17%
  • Calcium (CaO): 10,2%
  • Borium (B): 0,25%

Vraag YaraBela Sulfan Bor aan bij uw leverancier

Met YaraBela Sulfan Bor slaat u meerdere vliegen in één klap. Met de stikstof-zwavelbemesting kunt u uw gewassen ook direct van borium voorzien - en dat in slechts één werkgang! Vraag de meststof aan bij uw lokale leverancier of neem contact met ons op via yarabenelux@yara.com.