Zorg voor schone mestbakken

Een onderdeel van de werkzaamheden tijdens de teeltwissel is het schoonmaken van de mestbakken. Het is echter niet alleen belangrijk om een nieuwe teelt met schone bakken te beginnen, het is veel belangrijker om de bakken tijdens de teelt schoon te houden. Immers alle neerslagen die in mestbakken zijn ontstaan en bij schoonmaakacties worden afgevoerd, zijn niet benut voor gewasvoeding.

Omdat iedereen wel neerslag in de mestbakken heeft, staan hieronder tips om de mestbakken ook tijdens de teelt schoon te houden.

  • Zorg voor de juiste pH van de mestbakoplossing.
    In de B-bak geldt dat bij te hoge pH er reacties tussen bepaalde elementen uit verschillende meststoffen kunnen optreden. Zorg dat de pH in de B-bak nooit hoger dan 4,5 is.
    In de A-bak ontstaat neerslag vaak door de afbraak van het ijzerchelaat. Deze afbraak wordt niet alleen bevorderd door UV straling, maar ook door een te lage pH. Met name EDDHA en HBED chelaten kunnen een lage pH niet verdragen. Laat de pH van de A-bak bij gebruik van deze chelaten niet onder de 4 komen. Zuur de A-bak bij voorkeur dan niet aan.
  • Sluit de bakken goed af om invloed van UV-straling tegen te gaan. Zoals eerder gemeld worden chelaten afgebroken onder invloed van UV-straling. Deze afbraak wordt tegengegaan door de mestbakken continu af te sluiten met een goed sluitende deksel.
  • Zorg dat er tijdens het klaarmaken van een bak goed geroerd wordt en voldoende watercirculatie gerealiseerd wordt. Laat de bak hierbij op volle kracht met water vollopen en zorg voor een goed werkende roerinstallatie.
  • Voorkom overconcentratie van meststoffen in een bak. Overconcentratie ontstaat vooral indien een nieuwe bak wordt klaargemaakt, de oude nog niet volledig leeg is en de te doseren hoeveelheden meststoffen niet worden afgestemd op het niveau van de oude mestbak. Iedere meststof heeft per kg een bepaald volume water nodig om in oplossing te blijven. Wordt dit volume niet gehaald dan zal het product neerslaan.
  • Gebruik zuivere meststoffen om mestbakken schoon te houden. Veel vaste meststoffen bevatten onzuiverheden in de vorm van onoplosbare delen. Bij gebruik van YaraTera SUBSTRAFEED vloeibare meststoffen is de zuiverheid gegarandeerd en is vervuiling door onoplosbare delen uitgesloten.

Ondervindt u nog steeds problemen, stuur ons gerust een bericht (yaraquest@yara.com). We helpen u graag.