‘Regel’ pH met ammonium (NH4)

Tijdens de teelt in substraat loopt de pH op naar te hoge waarden waardoor elementen moeilijker opgenomen kunnen worden. Door toevoeging van een kleine hoeveelheid ammonium kan dit op een acceptabele waarde worden gehouden.

GLAS03 02 Ammonium Grafiek pH en NH4.jpg

Bron: Demokas Yara Vlaardingen.

Ammonium, de pH regeling van het substraat.

Veel telers accepteren een hoge pH in het substraat gedurende de teelt omdat ze liever geen ammonium mee willen geven. Nadeel daarvan is dat bij een pH van ongeveer 6,2 elementen beginnen neer te slaan, waardoor deze moeilijker opneembaar zijn.

Verreweg de meeste telers hebben een pH-regeling op hun bemestingsunit. Het is belangrijk om de pH op een goede waarde naar de planten te sturen, meestal tussen de 5,5 en de 6,0. Een te lage pH kan het medium beschadigen of de wortels verbranden. Een te hoge pH geeft neerslagen in de druppelleiding met verstoppingen tot gevolg. In het substraat is het niet anders, ook daar hebben te hoge of te lage pH’s dezelfde gevolgen.
Je kunt zelf invloed uitoefenen op de pH in het substraat: voeg wat ammonium toe.

In een proefje demonstreren we wat de effecten zijn van een hoeveelheid ammonium die tijdens de teelt gegeven wordt. Zonder ammonium stijgt de pH in het substraat al na een aantal weken naar ongewenste waarden als je kijkt naar de opname van elementen. Bij een gift van 0,5 mmol ammonium wordt dit proces duidelijk vertraagd en blijft de pH op een acceptabele waarde. Bij een hoge gift van ammonium daalt de pH juist enorm. In deze proef wordt duidelijk dat je gemakkelijk tussen 0 en 1,5 mmol kunt variëren zonder gevolgen, er werd ook geen verschil in neusrot gemeten tijdens de proef.

Advies: gebruik de ammonium om de pH te “regelen” in uw substraat.

Wilt u dat de gegeven voedingselementen goed opgenomen kunnen worden, zorg dan dat de pH in het substraat ongeveer tussen de 5,5 en de 6,5 zit. Gebruik daar de ammonium voor. Alleen dan is er een optimale opneembaarheid die nodig is voor een topproductie.