Hoe lang gaan opslagtanks voor vloeibare meststoffen mee?

Vijfendertig jaar geleden kwam het eerste complete pakket vloeibare meststoffen op de markt, SUBSTRAFEED. Kort daarna zijn de eerste originele bulkopslagtanks geplaatst bij telers. Afhankelijk van de producent en de opgeslagen producten zijn deze tanks geproduceerd voor een gebruiksduur tussen de 5 en 10 jaar. Recenter geproduceerde opslagtanks gaan 15 jaar mee.

GLAS04 03 Opslagtanks 1.png


Controleren kan je eenvoudig zelf

Elke tank is voorzien van een certificaat of er is een stempel meegegoten in het productieproces. In alle gevallen is hierop af te lezen waanneer de tank geproduceerd is.

Is de tank, zoals bovenstaande uitvoeringen, geproduceerd voor 2005, dan is de kans dat de tank vervangen zou moeten worden bijna 100%. Om dit zeker te weten kunt u contact opnemen met uw leverancier.

GLAS04 03 Opslagtanks 2.png


Nieuwe tanks

Nieuwe tanks moeten zorgvuldig uitgekozen worden. Er zijn goed bestendige tanks verkrijgbaar die duidelijk langer meegaan dan vroeger en soms zelfs de optie bevatten om herkeurd te worden, waardoor er een verlenging gegeven kan worden van de levensduur. Daar kan uw dealer of installateur bij helpen.

Het is belangrijk voor u dat de tanks goedgekeurd zijn voor het type meststof dat u op wilt slaan. Het is ook belangrijk dat alle materialen van de tank ook aan de buitenkant bestand zijn tegen de vloeistof. De tanks hieronder kunnen in principe beide bestendig zijn, maar dan moeten de banden om de tank, zoals bij het rechter type, ook bestand zijn tegen de vloeistof. In de praktijk bleek dit niet altijd het geval en zijn hier lelijke ongelukken mee gebeurd. Uw leverancier kan u hier duidelijkheid over geven.

GLAS04 03 Opslagtanks 3.png

Vragen hierover?

Mocht u er niet uitkomen met uw leverancier of ontstaat er onduidelijkheid kunnen wij u altijd helpen. Geef daarom een belletje naar de helpdesk, +31 104453188, of stuur een mail naar onze helpdesk yaraquest@yara.com. Ook kunt u overwegen niet uw opslagtanks te vervangen, maar over te schakelen naar YaraTera EASYFEED, een mobiele opslag- en doseringssysteem in één.

Safe by choice