Hoog natriumaanbod in gietwater nadelig voor productie en kwaliteit tomaat

In 2019 hebben we bij Yara in Vlaardingen in onze Demokas teeltproeven uitgevoerd, waarbij we hebben gedemonstreerd dat een hoog natriumgehalte in het gietwater een nadelig effect heeft op productie en kwaliteit van tomaat. Hoewel tomaat staat bekend als een behoorlijk zouttolerant gewas, blijken er echter wel degelijk grenzen te zijn aan deze tolerantie.

In deze demoproef zijn tomaten van januari tot begin juni geteeld met een standaardvoedingsrecept op basis van schoon water. De inbreng van natrium in het voedingswater was hiermee minimaal. Vanaf begin juni is de natriuminbreng sterk verhoogd tot max 20 mmol/l in het druppelwater. In een behandeling is dit hoge niveau in 1 week bereikt, in andere twee behandelingen is het natrium niveau in 2 en resp. 3 weken gerealiseerd. De controlebehandeling heeft geen verhoogd natrium toegediend gekregen. 

Conclusie: Snelheid van toename natrium heeft invloed

Samengevat concluderen we dat:

  • alle behandelingen met 20 mmol/l natrium in het gietwater een bijna 10% lagere opbrengst bleken te hebben dan de controle;
  • het verhoogd natriumgehalte ook een significant hoger percentage neusrot bleek te geven;
  • het aandeel neusrot met name ook hoger bleek te zijn naarmate de periode waarin het natriumcijfer verhoogd werd korter was. De behandeling waarbij het hoge natriumcijfer in 1 week gerealiseerd werd, scoorde dan ook de meeste vruchten met neusrot.

Natrium heeft duidelijk een nadelig effect op het gewas. Als het natriumgehalte in het water snel stijgt, is dit nadelige effect met name op neusrot groter.

GLAS04 02 tomaat neusrot body.jpg

Advies voor in de praktijk

Als er een tekort aan schoon water dreigt, probeer dan het natriumcijfer in het gietwater zo geleidelijk mogelijk op te bouwen om tijdens de teelt zo min mogelijk last te hebben van kwaliteitsverlies ten gevolge van hoog natrium. Start dus al snel met het bijmengen van drainwater of bronwater.