Meststoffen en Coronavirus

Tijdens het begin van teeltseizoen 2019 werden we geconfronteerd met hogere en soms zeer hoge grondstofprijzen. Alle Europese “caustic potasch” producenten hadden productieproblemen waardoor tekorten in de markt ontstonden met hoge prijzen tot gevolg. Inmiddels zijn vraag en aanbod weer meer in balans gekomen en zijn de prijzen gedaald, mede geholpen door een tot nu toe warme winter.

Stikstofprijzen niet per se lager

Ook de energieprijzen zijn gedaald, wat voor sommige stikstofhoudende producten als ureum tot prijsverlaging heeft geleid. Dit is echter niet overal het beeld en heeft door verschuivingen in vraag en aanbod niet voor alle stikstofhouden producten geleid tot lagere prijzen.

In het algemeen dus een beeld van lagere prijzen aan het begin van het huidige teeltseizoen in vergelijking met het vorige seizoen. Een paar weken terug, voor de uitbraak van het Coronavirus (Covid-19), was de verwachting dat de kostprijs van de belangrijkste grondstoffen stabiel zou blijven en dat het huidige prijsbeeld het gehele seizoen stand zou houden.  

Wat we leerden van SARS

Nu echter de onrust toeneemt in China omtrent het Coronavirus, is dit de vraag. Hubei is één van de belangrijkste fosfaatproducerende Chinese provincies. Nu deze regio is afgesloten en bedrijven sluiten, betekent dit minder productie van producten als MAP en DAP. Minder productie betekent echter ook dat er minder vraag naar bijvoorbeeld zwavelhoudende grondstoffen is. Kortom: verschuivingen in vraag en aanbod die zowel voor prijsstijgingen als voor prijsdalingen kunnen zorgen, zijn aan de orde. Met het SARS-virus als benchmark en de lessen die toen zijn geleerd in het achterhoofd, verwachten economen dat ook dit virus de wereld handelsmarkten flink gaat verstoren.

China blijft sleutelrol spelen

Momenteel stijgen in China, waar boeren en retailers zich opmaken voor de lente, zowel de prijzen van stikstof (behalve ammoniak) als van fosfaat. Vanwege de zeer hoge voorraden geldt dit niet voor kalium. Daarnaast wordt geacht dat de kaliumproductie niet is beïnvloed door de uitbraak van het Coronavirus, terwijl de fosfaatproductie aanzienlijk lager is. Ureumproductie is ook beïnvloed, maar in mindere mate. Naast productieperikelen zijn er ook zorgen met betrekking tot de binnenlandse logistieke beperkingen in China. Om deze zorgen enigszins weg te nemen, heeft China vorige week plannen opgesteld ter ondersteuning van het binnenlands mesttransport.

Voor u als teler geldt dat het belangrijk is de ontwikkelingen in de gaten te houden. Waar voor het ene element overproductie is, is er aan een ander element gebrek. Dit geeft rare prijsschommelingen. Met onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.