Heeft de opslag van uw SUBSTRAFEED meststoffen de juiste temperatuur?

De vloeibare meststoffen van Yara dienen te allen tijde tussen de 7° en 25° te worden opgeslagen. Bij te lage temperaturen wordt de meststof stroperig en kunnen er kristallen ontstaan. Kristallen die eenmaal in de producten gevormd zijn komen niet meer in oplossing; dit proces is onomkeerbaar.

Sla meststoffen op tussen 7 en 25 graden

Alle Yara vloeibare meststoffen hebben hetzelfde advies voor wat betreft de opslagtemperatuur. Deze moet tussen de 7 en 25 graden opgeslagen staan. Hierdoor ontstaat er niet opnieuw verwarring bij elk afzonderlijk product over bij welke temperatuur het opgeslagen moet worden. Door hier een vaste temperatuur aan te houden is het advies eenduidig.

Hysterese

Hysterese betekent het achterblijven (vertraagd reageren) van de temperatuurregeling. Een voorbeeld: als een thermostaat op 7 graden ingesteld staat betekent dit niet dat de ruimte ook exact op 7 graden gehouden wordt. Wanneer de temperatuur beneden de 7 graden komt slaat de verwarming aan. Afhankelijk van de opwarmsnelheid zal de temperatuur eerst nog iets dalen voordat deze weer omhoog gaat. Hierdoor komt de temperatuur van de ruimte tijdelijk iets onder de 7 graden uit. Met deze daling is in ons advies rekening gehouden.

Viscositeit

Elke meststof heeft een andere temperatuur waarop kristallen beginnen te vormen in het product. Deze kristallen vormen een zichtbaar probleem als deze in de filters van uw unit gevonden worden of als er een leiding verstopt zit. Maar er is ook nog een ander probleem voordat er kristallen ontstaan, namelijk de viscositeit van de verschillende vloeistoffen. Met viscositeit wordt de stroperigheid bedoeld van de vloeistof die voor elk product weer anders is. De stroperigheid neemt toe bij lagere temperaturen, nog voordat er kristallen ontstaan. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de meststoffen moeilijker door meststofinjectiepunten komen of duurt het aanmaken van de meststofbakken langer. Ook bestaat de kans dat pompjes het moeilijker hebben en warmer worden dan normaal.

Te hoge temperatuur

Ook kan de temperatuur te hoog zijn voor meststoffen. Wordt de temperatuur te hoog dan kan er verhoogde dampvorming plaatsvinden en hierbij kunnen ook kristallen ontstaan. Ook de gebruikte materialen voor opslag, transport en verwerking van de producten, gaan in kwaliteit achteruit bij hogere temperaturen.

Vragen

Heeft u vragen over de opslage van uw meststoffen? Neem dan contact op met de helpdesk van Yara Vlaardingen door een mail te sturen naar yaraquest@yara.com.