Wat is de invloed van containerprijzen op de meststoffenmarkt?

Het is altijd lastig om de ontwikkeling van meststoffenprijzen te voorspellen en in tijden van corona is dat nog moeilijker. Wat echter zeker is, is dat de toegenomen vraag naar containers een grote invloed op de prijzen heeft.

Veranderd consumptiepatroon door corona

De globale Covid-19 pandemie heeft enorme invloed gehad op de toename van het vervoer van goederen in containers. Waar men voorheen nog naar de fitness kon gaan, werden de appraten nu thuis besteld. Wereldwijd leverde dit enorme logistieke problemen op, te zien door de ‘files’ op het water waardoor de congestie wereldwijd toeneemt. Onder andere de infrastructuur en beperkte opslag van terminals in de VS konden deze stijging niet aan. De veroorzaakte wachtrij brengt met zich mee dat containers in de VS niet terugkomen in Aziatische landen, waardoor er grote tekorten zijn ontstaan in India en China.

Grote containerschaarste leidt tot hogere prijzen

Containers in Azië zijn dus schaars, met als gevolg dat de prijzen voor containervrachten heel erg hard zijn opgelopen. Hierdoor worden er veel minder producten (ook meststoffen) vanuit bijvoorbeeld China en India naar andere delen van de wereld getransporteerd, waaronder Europa. Bij een gelijkblijvende vraag wordt de verminderde vanuit Azië gecompenseerd door beschikbaar product uit de regio te leveren. Dit werkt prijsstijgingen in de hand, want naast China en India is ook Brazilië een grote markt voor meststoffen; de invoer van ureum steeg tot 3 miljoen ton in januari en februari, de invoer van ammoniumsulfaat met 74%; de invoer van P-meststoffen met 64% en de invoer van kalium is verdubbeld tot 1,8 miljoen ton.

Prijzen grondstoffen lopen ook op

Naast het toenemen van de vrachtkosten nemen ook de kosten van basisgrondstoffen als ammoniak en zwavel en zwavelzuur toe. De laatste wordt gebruikt voor de vertering van fosfaatgesteente, met als gevolg dat naast de N-meststoffen, ook en in sterkere mate, de P-meststoffen in prijs zullen gaan stijgen. Zelfs kalium, een grondstof waarvan de prijzen in Europa maar langzaam evolueren stijgt nu enigszins, alhoewel het geen vergelijking is met fosfor of stikstof. Dit betekent dat de K-meststoffen in het gunstigste geval stabiel blijven, maar ook hier is een prijsstijging niet uit te sluiten.