Yara Benelux exclusieve leverancier Agrotopia in Roeselaere

Yara Benelux gaat de meststoffen leveren aan de nieuwe demonstratie- en onderzoekskas van Inagro in België. De kas, die momenteel in aanbouw is, wordt in september 2021 geopend. Yara zal hierbij aanwezig zijn.

Kas stijgt tot grote hoogte

De onderzoekskas wordt gebouwd aan de stadsring van Roeselaere, waar op een oppervlatke van 9.000 m2 onderzoek, demonstraties en kennisuitwisseling worden samengebracht. Uniek aan het gebouw is dat het op 8,4 m hoogte bovenop de kistenloods van REO Veiling Roeselaere wordt gebouwd. De kas is ultramodern en bevat de modernste technieken.

GLAS14 01 Cyclus Agrotopia.png

Volledige SUBSTRAFEED pakket

De teelt van de kas wordt gehouden op 6.000 m2. Verdeeld over dertien teeltcompartimenten worden er op moderne teeltwijzen diverse blad- en vruchtgroenten geteeld. Yara is exclusieve leverancier van de hoogwaardige meststoffen die voor deze teelten benodigd zijn. Hierbij wordt aanspraak gedaan op het volledige YaraTera SUBSTRAFEED pakket, zodat alle benodigde elementen in de juiste hoeveelheid gedoseerd kunnen worden.

De officiële opening van Agrotopia vindt plaats in september 2021 tijdens het ‘Festival van de Toekomst’.