In welke opvangbak mag ijzerchelaat bij het plaatsen van nieuwe opslagtanks?

Bij het plaatsen van nieuwe opslagtanks voor vloeibare meststoffen komt automatisch de vraag, in welke opvangbak de tank voor het ijzerchelaat geplaatst mag worden. In dit artikel leggen we uit hoe het zit.

Criteria voor opslag ijzerchelaat

Bij de opslag van een meststof ligt het voor de hand om eerste te kijken of het een zuur, loog of neutrale meststof is. In principe zou het ijzerchelaat, dat neutraal is, bij zowel de zuren als de logen geplaatst mogen worden. Maar dat is niet het enige criterium dat geldt. In de nieuwe Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 31 (PGS31) wordt ook gekeken of de onderlinge meststoffen die in de zelfde opvangbak zitten ongewenste reacties kunnen veroorzaken.

Welke ongewenste reactie kunnen ontstaan?

IJzerchelaat is verkrijgbaar in verschillende soorten en bevat verschillende elementen naast het ijzer. Zo bevat DTPA 3% natrium (Na) en DTPA 6% ammonium (NH4). Weinig mensen staan er bij stil dat als ijzerchelaat in aanraking komt met salpeterzuur, er nitreuze dampen ontstaan. Naast het feit dat ze een bruine damp veroorzaken zijn deze dampen ook giftig. Vandaar dat deze niet in de opvangbak van de zuren zou moeten staan. DTPA 6% bevat ammonium die in aanraking met een loog ammoniak damp genereerd die zuurstof verdrijft. Beide reacties zijn ongewenst.

Advies voor opslag ijzerchelaat

Plaats ijzerchelaat bij nieuwbouw of vernieuwing van de opslag altijd in een eigen opvangbak. Op deze manier behoudt u altijd de vrijheid om het gewenste soort ijzerchelaat te kiezen en kunnen er nooit ongewenste reacties plaatsvinden in de opslag, bijvoorbeeld in het geval van lekkage. Houd er verder rekening mee dat dit ook geldt voor de ontluchtingsleiding; die moet ook apart gehouden worden.

Extra tip voor veilige opslag

IJzerchelaat moet worden opgeslagen in een zwarte opslagtank. Daarbij hoort een niveau-uitlezing door middel van een pijlbuis of andere voorziening, zodat de chauffeur die product komt leveren het werkelijke niveau kan aflezen. Zorg ervoor dat deze voorziening ten alle tijden goed bereikbaar is voor de chauffeur en dat deze goed functioneert.

Heeft u nog vragen over de opslag van ijzerchelaat? Neem dan contact op met onze helpdesk.