SUPER FK voor betere wortels, uniformer gewas en een hoger calciumgehalte in de plant

SUPER FK is een speciale polyfosfaat meststof, die al meerdere jaren met succes gebruikt wordt in verschillende teelten. SUPER FK zorgt voor een betere start van het gewas, een sterk ontwikkeld gezond wortelsysteem en een actief gezond gewas. Proeven tonen een aantoonbaar beter resultaat.

Demonstratie YaraTera SUBSTRAFEED SUPER FK in tomaat

Het doel van de proef is om het effect van YaraTera SUBSTRAFEED SUPER FK op de wortels te demonstreren. Om de wortels goed te kunnen zien is er gebruik gemaakt van een opstelling bestaande uit twee tafels waar per tafel vier NFT goten gemaakt zijn. Één tafel kreeg een behandeling waar de fosfaat inbreng volledig uit ortho-fosfaat bestond (=controlebehandeling), terwijl tafel twee dezelfde behandeling kreeg, waarbij hier 50% van de fosfaatinbreng werd vervangen door de polyfosfaat uit de SUPER FK. De voedingsoplossingen tussen de twee behandelingen zijn gelijk, op het type fosfaat na (ortho-fosfaat vs. poly-fosfaat).

De gebruikte meststoffen zijn KRISTALON GENA 12-12-36 in combinatie met YaraTera CALCINIT. KRISTALON GENA bevat 50% ortho-fosfaat & 50% poly-fosfaat voor de behandeling SUPER FK. Voor de controlebehandeling is gebruik gemaakt van KRISTALON ROOD in combinatie met YaraTera CALCINIT.

In het NFT-Systeem loopt constant een voedingsoplossing (3 EC) van bovenstaande meststoffen in de respectievelijke behandeling langs de wortels. De goten liggen iets op afschot zodat het systeem in beweging blijft, en het water blijft stromen.

GLAS19 02 Proef 1.png

Hoger wortelgewicht met SUPER FK

Naast de visuele controles is ook het totale drooggewicht bepaald van de wortelpruik van de vier planten per behandeling. Na afloop van de demonstratie zijn alle wortels afgesneden en is het drooggewicht bepaald. Het gewicht van de controlebehandeling was 73 gram, het gewicht van de proef met SUPER FK was 123 gram, een verhoging van 68,5%.

Uniformere gewasontwikkeling

De behandeling met SUPER FK resulteerde tevens in een uniformere gewas ontwikkeling, wat goed te zien op de onderstaande foto.

GLAS1902 Proef 2.png

Hoger calcium gehalte bladanalyses (+30%)

De verhoging aan calcium in de bladeren van de SUPER FK behandeling is een gevolg van het effect van de polyfosfaat uit de SUPER FK. De polyfosfaat zorgt ervoor dat andere positieve elementen (onder andere calcium) beter opneembaar zijn. Het vergrote wortelvolume en hoeveelheid aan nieuwe wortelpunten zorgen in deze ook voor een vergrote opnamecapaciteit. De bladeren gebruikt voor analyses zijn genomen 30-40 cm onder de top van de plant.

Gemeten calciumwaardes:

  • Controle (ortho-fosfaat): 452 mmol/kg blad
  • SUPER FK (poly-fosfaat): 590 mmol/kg blad

Verbeterde wortelontwikkeling

Een beter en frisser ontwikkeld wortelsysteem is duidelijk zichtbaar in de SUPER FK behandelde groep. Zie de foto hieronder, hier is de onderkant van alle potten die in het NFT-systeem gestaan hebben te zien.

GLAS1902 Proef 3.png

Beschikbaarheid producten

SUPER FK is de speciale polyfosfaat in verschillende producten beschikbaar. In vloeibare vorm is SUPER FK binnen de Substrafeed lijn beschikbaar (cans, vatten en bulk). Tevens is er SUPER FK in de NPK formules Kristalon (Kristalon Vega & Kristalon Gena). SUPER FK is ook beschikbaar als PG MIX product (PG MIX SUPER).