Doe jezelf geen zwaveltekort

Zwavel blijkt een belangrijke, zelfs een noodzakelijke, rol te spelen in de verhoging van de drogestof- en eiwitopbrengst en de kwaliteit (eiwit) van het gras. Lees hieronder waarom dat van belang is voor uw melkveebedrijf.

 

Zwavel uit mineralisatie is niet meer toereikend

Vroeger kwam zwavel nog gewoon uit de lucht vallen maar nu de zwaveldepositie van de industrie met ongeveer tweederde is afgenomen is een zwaveltekort op grasland een probleem dat steeds vaker voorkomt. 

Zwaveltekorten zijn vooral aanwezig in het voorjaar omdat de mineralisatie pas in de tweede helft van het groeiseizoen voor voldoende beschikbaar zwavel zorgt. Voor een goede opbrengst en kwaliteit van de eerste en tweede snede is zwavelbemesting dus noodzakelijk geworden.

 

De rol van zwavel

Zwavel is op drie punten belangrijk voor uw melkveebedrijf:

  • Zwavel verbetert de opname van stikstof. Daardoor wordt de groei van het gras gestimuleerd. Met een zelfde hoeveelheid stikstof meer drogestofopbrensgt (Yara, 2017).
  • Daarnaast is zwavel belangrijk voor het eiwitgehalte (RE) en dus de totale eiwitopbrengst. Ook lijkt zwavel de samenstelling van het eiwit te beïnvloeden waardoor het eiwit beter beschikbaar komt voor de koe.
  • De verbeterde stikstofopname zorgt er tenslotte voor dat er minder nitraat overblijft, dat uit kan spoelen.

Een investering in zwavelhoudende meststoffen loont dus op meerdere fronten. Daarom is het zeker een onderwerp om te bespreken met uw adviseur.

Zwavel is verwerkt in YaraBela® WEIDE-SULFAN. Lees hier meer over deze meststof.

 

YaraBela® WEIDE-SULFANyarabela weide-sulfan

  • Zwavel voor meer en eiwitrijker gras
  • Selenium onmisbaar voor de gezondheid van uw koeien
  • Nitraat voor de snelste en beste stikstofbenutting
  • Kwaliteitskorrel voor een evenwichtig strooibeeld