Kenmerken
maart 13, 2018

FAQs: 8 vragen en antwoorden over het bemesten van gras in het voorjaar

De graslandspecialisten van Yara Benelux krijgen regelmatig vergelijkbare vragen. Hieronder vindt u een overzicht van de vragen, die het vaakst gesteld worden. Doe er uw voordeel mee!


Partial image FAQ.jpg

 

1. Klopt het dat een gesplitste stikstofgift in het voorjaar interessant is?

Een gesplitste stikstofgift in het voorjaar zorgt voor meer opbrengst en minder kans op verlies. Ook is het ruweiwitgehalte van de graskuil hoger. Zie ook: Stikstof en graslandopbrengst.

2. Waarom is het belangrijk om in het voorjaar zwavelhoudende meststof te gebruiken?

Zwavel en stikstof zijn de belangrijkste bouwstenen voor eiwit en dus voor meer en eiwitrijk gras. Zwavel wordt van nature aangevoerd via mest, grondwater en lucht. Door de schonere lucht komt er bijna geen zwavel meer via de lucht. De zwavel uit mest komt pas laat vrij. Daardoor ontstaat in het voorjaar vaak een tekort. Dit verlaagt de effectiviteit van stikstof en zorgt voor een lagere opbrengst en eiwitgehalte. Zie ook: Zwavel levert meer drogestofopbrengst

3. Ondanks voldoende stikstofbemesting staat mijn gras er bijna geel op?

Dit kan duiden op een kali-tekort. Kijk op bodemanalyse hoe de toestand is in de bodem en volg hierbij het bemestingsadvies. Bij veel drogestofopbrengst is het vaak noodzakelijk om vanaf de 3de snede bij te bemesten met kali. Een goede optie hiervoor is YaraMila NK 16+0+30. Omdat het een samengestelde meststof is, kan hiermee in één werkgang het gras met stikstof èn kali bemest worden.

4. Hoe zwaar laat ik een maaisnede worden?

Het moment van maaien is afhankelijk van weersvoorspelling, draagkracht van de bodem en natuurlijk het groeistadium waar het gras zich in bevindt. Rond de 3500 kg drogestof is een mooi streven voor een eerste snede. Liever iets te vroeg maaien: kwaliteit gaat voor massa! Als het gras in de aar schiet, daalt de VEM-waarde met 100.

5. Wat is de ideale maaihoogte van mijn gras?

Tussen de 7 en 9 cm. Om hergroei te stimuleren niet te kort maaien. Gras groeit uit gras: is de zode wit na het maaien, dan duurt het langer voor er weer hergroei plaatsvindt. Iets langer maaien zorgt ook voor een lager ruw-as gehalte in de voordroogkuil. Zorg verder voor scherpe messen. Bij gebruik van botte messen wordt het gras rafelig en groeit het ook minder snel.

6. Hoe krijg ik zoveel mogelijk gras in mijn koeien?

Voor een optimale grasopname is het goed om koeien iedere dag vers gras te geven. Maak het perceel zo groot dat de koeien het in 1 dag kaal kunnen vreten. Dit voorkomt bossen en het beschadigen van de zode. Als de koeien er maar 1 dag op lopen, start de hergroei direct. Vanaf de tweede snede geeft een bemesting met zout smakelijker gras.

7. Wat is het voordeel van YaraBela Weide-Sulfan?

Met YaraBela Weide-Sulfan voor de eerste en tweede snede zorg je voor een mooie zwavelgift, wat een hogere drogestofopbrengst met meer en beter eiwit oplevert. Vrijwel overal in Europa bevat de bodem te weinig Selenium om jongvee en melkvee te voorzien in hun behoefte. Selenium is onmisbaar voor een goede vruchtbaarheid en gezondheid van uw koeien. Omdat selenium door het gras organisch gebonden wordt, kunnen uw koeien het beter benutten. Dit ziet u letterlijk terug in uw kuiluitslagen en uw graskwaliteit.

8. De Yara GrassN app, wat kan ik er mee?

Om efficiënter te kunnen bemesten. Grasland bemesten is een precisiewerkje. Te vroeg strooien vermindert het ruweiwitgehalte en verhoogt bovendien de kans op stikstofverliezen. Te laat strooien kost opbrengst. Yara heeft daarom samen met het NMI de Yara GrassN app ontwikkeld. Met deze app bepaalt u het optimale strooimoment op basis van de door u opgegeven streefwaarden voor opbrengst en ruweiwit. Hierdoor stuurt u beter op een zo hoog mogelijke stikstofbenutting. De Yara GrassN app maakt berekeningen tot en met de 6e snede en geeft ook zwavel- en kaliumadvies. Ook houdt de app rekening met het weer voor de komende 10 dagen en het weer van de weken ervoor. Bij extreme neerslag en afwijkende temperaturen dus even een extra check doen!