Nauwkeurig strooien? Gebruik de juiste instellingen!

U wilt zeker weten dat al uw meststof precies komt daar waar het nodig is. Hieronder volgen enkele tips. Daarnaast vindt u in dit artikel strooiertabbellen van uiteenlopende merken.

In de eerste plaats wordt de juiste instelling van uw strooimachine bepaald door de fysieke eigenschappen van de meststof:

  • de verdeling van de deeltjesgrootte
  • de stortdichtheid
  • het stroomgedrag

Deze hebben allemaal invloed op hoe de kunstmeststrooier moet worden ingesteld.

Nauwkeurig strooien Partial imae.jpg

 

Verschillende soorten, verschillende eigenschappen

Verschillende soorten meststoffen - of zelfs dezelfde meststof maar van verschillende fabrikanten - kunnen verschillende instellingen vereisen. Controleer altijd de informatie op de kunstmestzak en vergeet niet de instellingen te veranderen elke keer wanneer u een ander soort meststof gaat gebruiken.

Strooiertabellen

De juiste instellingen vindt u in de tabellen van de strooierfabrikant. Deze zijn gebaseerd op proeven onder ideale omstandigheden in teststations en geven informatie over het instellen van de strooier voor een optimale gelijkmatige spreiding met de gewenste strooihoeveelheid (kg/ha) en bij een specifieke werkbreedte.

Juiste hoogte

Zet de strooier op de juiste hoogte boven het gewas als u buiten in het veld bent. Deze meting is ook te vinden in de tabellen van de strooierfabrikant. Stel vervolgens de hoek in waarop de meststof de schijf raakt, omdat dit bepaalt hoe ver de meststof wordt gegooid.

Instellen uitstroom

De laatste aanpassing die u moet maken voordat u controleert of de strooier goed werkt, is de stroomregelaar, omdat hierdoor de hoeveelheid meststof per hectare wordt beïnvloed.

Strooitest

Raadpleeg dus goed de instructies van de strooierfabrikant en u kunt aan de slag.

Om ervoor te zorgen dat u het best mogelijke spreidingsresultaat behaalt, kunt u een strooitest uitvoeren met uw specifieke combinatie van strooierinstellingen en meststof.
Met deze strooitest kunt u de instellingen heel nauwkeurig afstellen, zodat de meststof gelijkmatig over de gehele strooibreedte wordt verdeeld.

Afdraaiproef

Een afdraaipoef is noodzakelijk om de daadwerkelijk afgegeven hoeveelheid te controleren. In praktijk wordt dit nog wel regelmatig gedaan. Hoewel het wat werk met zich meebrengt is het verstandig om bij elke partij of kunstmestsoort te controleren. Er kan door kwaliteitsverschillen nogal wat variatie in zitten.

Strooibeeldmeting

Figuur 1 variatie in gift in tarwe.png

Wat minder vaak gebeurt, maar net zo belangrijk is, is de controle van de verdeling over het veld. Ook hier is wel wat werk mee gemoeid. Maar wat betekent het voor uw opbrengst en kwaliteit als een deel van uw perceel 25% teveel krijgt en een ander deel 25% te weinig? Dat heeft een duidelijk negatief effect op opbrengst, kwaliteit en het milieu. Figuur 1 brengt in beeld hoe deze variatie eruit ziet. En als voorbeeld het effect op opbrengst in tarwe.

U voert een strooibeeldmeting uit door met opvangschalen of -bakken te werken. Deze worden in een rechte lijn met regelmatige tussenafstand haaks op de rijrichting geplaatst. 5 meetpunten is voldoende (recht achter de trekker en de rest verdelen over de werkbreedte). Doe wel noppenfolie of iets vergelijkbaard in de bakken, anders springen de korrels weg. Dat verstoort de meting. Ga met de kunstmestrooier al strooiend over deze bakken heen en weeg de inhoud na afloop. De hoeveelheid zou in elke bak gelijk moeten zijn.

Tip: ook kunt u rubberen droogloopmatten gebruiken. Deze matten zijn bij elke bouwmarkt te krijgen, en kosten niet veel. Bovenal zijn ze goed te hanteren in het veld.

Met een goede afdraaiproef en een geslaagde strooibeeldmeting bent u ervan verzekerd, dat u uw kunstmest optimaal de kans geeft z’n werk te doen.

Let op: Een afdraaiproef en strooibeeldmeting zou bij iedere partij kunstmest uitgevoerd moeten worden. Voor het beste strooibeeld is een homogene korrelgrootte en geen stof in de partij van het grootste belang. Voor een stuk zekerheid op dit gebied is het gebruik van fabriek gevulde kunstmest in Big Bags een goede keuze. Hier vindt u meer informatie over de kwaliteit van kunstmest.

Op het juiste moment

Na zoveel moeite is timing van het toepassen kunstmestgift natuurlijk ook belangrijk. Het juiste moment kan met behulp van de GrassN-app eenvoudig bepaald worden. Deze app geeft advies wanneer het beste moment van strooien is en of de gekozen bemesting het gewenste ruweiwit-gehalte en drogestofopbrengst haalt.

 

Yara Benelux Main Vragen