Zwavel op grasland loont met € 270

Zwavel toepassen in de bemesting levert 600 kg meer drogestof per hectare op, geeft een extra ruw eiwit van 108 kg per hectare. Daarnaast geeft zwavel het een effect van ruim 5% meer VEM-opbrengst. Voor een melkveehouder betekent dit een winst van 270 euro per hectare.

Dit alles blijkt uit meerdere proeven uitgevoerd in de periode van 2016 tot met 2018 in Duitsland. De omstandigheden van de veldproeven zijn vergelijkbaar met die in Nederland. Over de proeven en de jaren heen zijn de gevonden resultaten zeer consistent.

Zwavel loont partial image.jpg

 

Wat levert een zwavelbemesting de melkveehouder nu concreet op?

Als voorbeeld nemen we een gemiddeld bedrijf: 42 hectare grasland, met een gemiddelde drogestofopbrengst van 10 ton, 900 VEM per kg drogestof en 150 ruw eiwit.

De proeven tonen consequent aan dat door te bemesten met zwavel (bijvoorbeeld YaraBela SULFAN of YaraBela WEIDE-SULFAN) de drogestofopbrengst stijgt met 600 kg per hectare. Het ruw eiwit in het gras stijgt met 108 kilogram per hectare, terwijl ook de energieopbrengst van het gras met 652 kVEM per hectare omhoog gaat.

Financiële opbrengst

De effecten van zwavelbemesting omgezet in euro’s ziet er als volgt uit:

  • 600 kilogram drogestof meer per hectare maal de marktprijs van 60 euro per 100 kg. 600 kg drogestof komt overeen met ongeveer 1,2 ton voordroogkuil (bij 50%) is 72 euro per hectare.
  • De besparing op eiwitaankoop via krachtvoer is voor bedrijven met voldoende voordroogkuil belangrijker dan meer grasopbrengst. Deze extra eiwitopbrengst levert 81 euro per hectare op (op basis van soja).
  • De extra VEM-opbrengst goed is voor 117 euro per hectare.
  • In totaal dus een winst van 270 euro per hectare.

De kosten voor een zwavelhoudende minerale meststof zijn maar een paar euro meer per hectare ten opzichte van KAS. Zwavel loont dus altijd.

Lees hier meer over hoe zwavel de stikstofefficiëntie verbetert. 

 Beluister hier de podcast met onze Melkveespecialist Theo Courtz over het belang van zwavelbemesting in grasland.