Besparen op kunstmest mogelijk? Yara GrassN app rekent het voor u uit!

Al met al was het een koud voorjaar. Dat heeft effect op de bemesting van uw graspercelen. Gevolg van de kou is, dat de mineralisatie van stikstof uit bodemorganische stof en uit drijfmest langzamer is verlopen. Bij oplopende temperaturen kan de komende weken extra stikstof vrijkomen. Mogelijk kunt u voor een derde gift terug in het aantal kilogrammen stikstof. Dit kan echter per regio, zelfs per perceel, verschillen. De GrassN app rekent het voor u uit.

Besparen op kunstmest mogelijk - Yara GrassN app vertelt het u.jpg

 

Gedegen advies en gratis

Met de Yara GrassN-app bepaalt u voor uw eigen bedrijfperceel wat de situatie is en welk advies daar bij hoort. Dat advies is gebaseerd op:

  • Wat u de vorige sneden bemest heeft.
  • Welke snedeopbrengsten u gerealiseerd heeft.
  • De bodemkwaliteit van het perceel waarop u uw gras teelt. Dat wordt bepaald op basis van GPS en een gedetailleerde bodemkaart.
  • Het weersverloop van de afgelopen periode.
  • En de weersverwachting.

Daarnaast kunt u aangegeven of u heeft gemaaid of dat u de koeien op het perceel hebt gehad. Bij twee keer maaien kan het zijn dat een aanvulling met kali nodig is. De Yara GrassN app houdt daar rekening mee.

De Yara GrassN app helpt u terugkijken, berekenen en plannen. En het mooie is dat de app heel gemakkelijk te bedienen is. Uitgangspunt van de berekeningen is de bemestingadviesbasis van Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV). De app is gratis te gebruiken.

De GrassN app nog even uitgelegd

Yara Benelux lanceerde eerder dit jaar de vernieuwde Yara GrassN app. De app is nu ook in Vlaanderen te gebruiken. Net als de Nederlandse melkveehouders krijgen de Vlaamse collega’s een bemestingsadvies afgestemd op hun specifieke omstandigheden tot op perceelsniveau. Uitgangspunt is een goede verdeling en inzet van de dierlijke mest.

Iedere melkveehouder en adviseur kan de Yara GrassN app proberen via www.yara.nl/GrassN of via www.yara.be/GrassN.

Snel advies voor 4 percelen

Een melkveehouder kan voor 4 verschillende percelen een bemestingsadvies opvragen. Op een snelle manier zelfs. De benodigde gegevens worden automatisch ingeladen op basis van de GPS-positie. Het gaat dan om grondsoort, organische stofgehalte en weerdata. Natuurlijk kan de gebruiker waar nodig de perceelsgegevens aanpassen. De Yara GrassN app geeft voor elk perceel apart een advies.

Hoe werkt deze Webapp?

Iedereen kan de Yara GrassN app gratis gebruiken. Een bezoek aan een appstore is niet meer nodig. De Yara GrassN app is direct benaderbaar als een website. Deze modernste techniek plaatst een icoontje op de telefoon van de gebruiker. Verder functioneert het als een normale app.